Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Prezentacja szkoły

Wyobraźcie sobie, że istnieje szkoła bez ławek, dużych klas, bez stresujących klasówek. Szkoła, w której uczeń jest traktowany rzeczywiście indywidualnie, gdzie program jest dostosowany do jego możliwości, a nauczyciel jest przyjacielem oraz prawdziwym wychowawcą nastawionym na współpracę i pomoc. Szkoła, w której uczniowie żałują, że weekend jest tak długi i nie mogą doczekać się poniedziałku, a nauczycieli witają z uśmiechem. Jeśli nie wierzycie to chcemy Wam powiedzieć, że trafiliście właśnie na stronę takiej szkoły. Chcecie dowiedzieć się czegoś więcej - zapraszamy na wędrówkę po jej stronach.

Zespół Szkół działa w bydgoskich szpitalach, a dyrekcja i administracja Zespołu mieści się gościnnie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej przy ulicy Curie - Skłodowskiej 4 w pokojach 205, 206 i 207.

Ze względu na specyfikę to nie uczniowie przychodzą do szkoły, lecz szkoła do uczniów. Zajęcia odbywają się na oddziałach szpitalnych w wyznaczonych pomieszczeniach bądź w salach chorych - jeśli uczniowie są unieruchomieni.

Misja naszej szkoły

W poczuciu odpowiedzialności, współpracy i życzliwości tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju całej społeczności szkolnej. Zindywidualizowana praca z uczniem ma na celu wyposażenie go w wiedzę oraz umiejętności umożliwiające bezstresowy powrót do szkoły macierzystej i własnego środowiska.

 

Szkoła działa w środowisku szpitalnym. Praca nauczycieli pozostaje w zgodzie z przyjętym procesem leczenia dziecka. Działania edukacyjne przebiegają we współpracy z personelem medycznym. Rada Pedagogiczna systematycznie współpracuje z rodzicami. Nie tworzymy Rady Rodziców.

 

Po co jesteśmy?

Dajemy choremu uczniowi możliwość kontynuacji nauki szkolnej, pomagamy w adaptacji do warunków szpitalnych, pomagamy odreagować stres i napięcie związane z hospitalizacją, wspomagamy proces leczenia, ułatwiamy powrót do szkoły macierzystej.

Założeniem wyjściowym i kierunkowym do podejmowania działalności edukacyjno-wychowawczej jest zawsze przyjęty program leczenia, w zgodzie z którym pozostają działania szkół.


W skład zespołu szkół wchodzą takie szkoły jak:

  • Przedszkole nr 81
  • Szkoła Podstawowa nr 52 im. Ireny Sendlerowej
  • XIX Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej

W szkołach dzieci i młodzież mogą uczyć się 2 języków obcych - angielskiego i niemieckiego.
Prowadzone są lekcje informatyki, komputery dostępne są również na zajęciach wychowawczych.

Wszyscy chorzy uczniowie mogą przystąpić w naszej szkole do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych tj.:

  • egzaminu ósmoklasisty,
  • egzaminu maturalnego w części wewnętrznej i zewnętrznej.

Dla dzieci i młodzieży organizowane są pozalekcyjne zajęcia wychowawcze prowadzone na każdym oddziale i w każdej klinice, w trakcie których mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 

Do czego zmierzamy?

- wypracowania skutecznych metod i form pracy dostosowanych do możliwości dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi,
- unowocześniania szkoły według standardów europejskich,
- systematycznego wzbogacania bazy materialnej szkoły, szczególnie w zakresie pomocy dydaktycznych,
- stwarzania atmosfery przyjaznej dla dzieci chorych.