Nasz patron

3

„Ludzi dzieli się na dobrych i złych. Narodowość, rasa, religia nie mają znaczenia, tylko to, jakim kto jest człowiekiem…”