Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Historia

Organizacja naszej szkoły była poprzedzona prowadzeniem zajęć wychowawczych w Miejskim Szpitalu Dziecięcym. Osobą, która odegrała w tym okresie znaczącą rolę jako inicjator i wychowawca powstającej szkoły była pani W. Szuman - pracownica Zakładu dla Ociemniałych w Bydgoszczy. Szkoła jako placówka początkowo jedynie dydaktyczna powstała 1.01.1959 r. z siedzibą w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Chodkiewicza 44. Pierwszym kierownikiem i jednocześnie jedynym pełnoetatowym nauczycielem był pan F. Nowak. Obok niego zatrudniano na godziny kontraktowe 6 nauczycieli z innych szkół.

W roku 1960 nadano szkole nazwę Szkoła Podstawowa nr 52. Od tego roku jako integralna część szkoły funkcjonowało również przedszkole. Wraz z reorganizacjami i rozwojem bydgoskich szpitali otwierano nowe oddziały i zatrudniano nauczycieli.

Od października 1962 r. kierownikiem został mgr A.Cyrankowski.

Wyodrębnienie przedszkola - 1965 r.

Od roku 1972-73 obok pracy dydaktycznej zaczęto prowadzić zajęcia wychowawcze - początkowo tylko na Oddziale Chorób Płuc w Szpitalu nr 2.

Od roku 1977-78 pracę podejmują inni wychowawcy zajęć pozalekcyjnych.

W 1982 r. szkoła zatrudniała 30 osób.

W 1988 r. dyrektorem placówki została pani mgr B. Wojciechowska, która funkcję tą pełniła do kwietnia 2007 r.

Od września 2007 roku funkcję dyrektora placówki pełni mgr Izabela Maciejewska.

W 1997 r. powstał Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych, w skład którego wchodziło:

- Przedszkole,

- Szkoła Podstawowa.

W związku z reformą szkolnictwa od 1.09.1999 r. powstała 6-letnia Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum nr 42 jako odrębna placówka.

1.09.2000 r. Gimnazjum włączono w skład Zespołu.

W 2004 roku Zespołowi Szkół nadano Nr 33.

Od 1 września 2004 w zespole uruchomiono Liceum Nr XIX

Obecnie w ramach Zespołu Szkół Specjalnych nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej funkcjonuje:

- Przedszkole Specjalne nr 81,

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 im. Ireny Sendlerowej,

- XIX Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej,

- świetlice zajęciowe.

Nazwy "specjalna" nie używa się w dokumentach i zaświadczeniach wydawanych dzieciom, gdyż specyfika dotyczy tylko schorzeń wychowanków i warunków, w jakich odbywa się nauka. Szkoła realizuje program szkół masowych. W szkole szpitalnej nie ma warunków do organizacji oddziałów obejmujących uczniów z jednego rocznika - tworzone są grupy klas łączonych.

W związku z reorganizacjami szpitali od 1.09.2000 r. dyrekcja szkoły mieściła się gościnnie w budynku Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Swarzewskiej 10.

Od 04.08.2014 r. dyrekcja i administracja szkoły znajdują się w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Curie - Skłodowskiej 4.