Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły

Szkoła szpitalna jest szczególną placówką. Podmiotem oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych jest w niej dziecko, które z powodu doświadczeń związanych z chorobą wymaga szczególnie indywidualnego podejścia pedagogicznego, stosowania specyficznych metod i form pracy.

Nauczyciel, by efektywnie prowadzić proces dydaktyczno-wychowawczy, by wspierać dziecko podczas choroby, zapewnić mu możliwość osiągnięcia sukcesu oraz motywować do aktywności poznawczej, powinien systematycznie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne.

Zapraszamy do zapoznania się z referatami oraz publikacjami napisanymi przez nauczycieli naszej szkoły, w których pragniemy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym. Podejmowana tu problematyka dotyczy: pracy pedagoga z dzieckiem chorym, charakterystyki wybranych jednostek chorobowych, ich wpływu na dziecięcą osobowość oraz współpracy z rodzicami i wspierania rodziny dziecka chorego. Zapraszamy również do zapoznania się ze scenariuszami zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas pomysły i rozwiązania metodyczne będą przydatne w pracy pedagogicznej nauczycieli odwiedzających naszą stronę internetową.