Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy

Szkoła szpitalna umożliwia wszystkim wychowankom rozwijanie twórczych zdolności na miarę swoich możliwości i aktualnego stanu zdrowia.

Realizując nadrzędne dla naszej placówki cele terapeutyczne, w tym między innymi osiągnięcie przez chore dziecko sukcesu, nauczyciele dydaktycy, wychowawcy zajęć pozalekcyjnych i przedszkola organizują szereg konkursów plastycznych i przedmiotowych. Mają one zasięg oddziałowy, szkolny i międzyszkolny. Zachęcamy naszych uczniów także do udziału w konkursach organizowanych przez inne placówki, dzięki czemu nawiązujemy i zacieśniamy z nimi kontakty.

Efekty działalności uczniów prezentujemy na wystawach pokonkursowych, o ich osiągnięciach informujemy na łamach tej strony internetowej. Laureatów nagradzamy dyplomami i upominkami, które wręczamy na okolicznościowych spotkaniach, doręczamy osobiście bądź przesyłamy pocztą.

Tutaj znajdziecie regulaminy konkursów, do udziału w których serdecznie zachęcamy oraz sprawozdania z zakończonych konkursów.