Nauczyciele Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych

LISTA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 33 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

IV. NAUCZYCIELE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

 

 1. mgr Dorszewska Bożena
 2. mgr Górczyńska Iwona
 3. mgr Górska Maria - KIEROWNIK ZESPOŁU POZALEKCYJNEGO w ZS nr 33
 4. mgr Kamieńska Sylwia
 5. mgr Karolczak Anna
 6. mgr Kocoń Beata
 7. mgr Kozik Maria
 8. mgr Kozłowska Marta
 9. mgr Krajniak Monika
 10. mgr Lange Joanna – długotrwała nieobecność
 11. mgr Lewandowska Katarzyna
 12. mgr Maciejewska Izabela - DYREKTOR Zespołu Szkół nr 33
 13. mgr Michalak Joanna
 14. mgr Modrzyńska Marta
 15. mgr Sakowska Małgorzata
 16. mgr Sękowska Jolanta
 17. mgr Sarnowska Danuta
 18. mgr Stamm-Bossak Marlena
 19. mgr Ziętara Małgorzata