Nauczyciele Dydaktycy

LISTA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 33 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

III. NAUCZYCIELE DYDAKTYCY

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela oraz nauczany przedmiot

 1. mgr Boniecka Barbara - długotrwała nieobecność
 2. mgr Bulińska Agata - edukacja dla bezpieczeństwa
 3. mgr Cierżnicka Alicja - historia - WICEDYREKTOR Zespołu Szkół nr 33
 4. mgr Deptuła Beata - edukacja wczesnoszkolna
 5. mgr Franków Wojciech - matematyka, fizyka
 6. mgr Gęborys Bożena – geografia, podstawy przedsiębiorczości
 7. mgr Glaza-Gulgowska Honorata - plastyka, muzyka, WOK, zajęcia artystyczne
 8. mgr Goryńska Katarzyna - język angielski
 9. mgr Grochowska Joanna - historia, j. angielski w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 10. mgr Jeziorkowska Ilona - zajęcia  biblioteczne
 11. mgr Kiernicka Agnieszka - język polski, historia, WOS
 12. mgr Korecka-Gruszka Aleksandra - język niemiecki
 13. mgr Kulik Tomasz - informatyka, technika
 14. mgr Lange Joanna - długotrwała nieobecność
 15. mgr Libera Piotr - historia, WOS
 16. mgr Matuszak Aleksandra – geografia, przyroda, biologia
 17. mgr Mikołajczak Katarzyna - matematyka
 18. mgr Musiał Monika - język polski, język angielski
 19. mgr Niedzwiec Katarzyna – matematyka, informatyka
 20. ks. mgr Okoński Dariusz - religia
 21. mgr Osowska Anna - przyroda, biologia
 22. mgr Pietras Anna - długotrwała nieobecność
 23. mgr Rocławska Justyna - matematyka, fizyka, chemia
 24. ks. mgr Rybka Andrzej - religia
 25. mgr Stalinska Katarzyna - przyroda, biologia, chemia, doradztwo zawodowe
 26. mgr Stefanik Alicja - język polski
 27. mgr Sypniewska Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna
 28. mgr Trzebiatowska Katarzyna - chemia
 29. mgr Wodzińska Anna - edukacja wczesnoszkolna
 30. mgr Wysiński Paweł - język angielski