Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2020/2021

powrót

Projekt edukacyjny "Szkoła dobrych manier."

I. Wstęp i założenia organizacyjne
Głównym celem projektu jest kształtowanie dobrych manier u dzieci. Realizacja projektu stwarza warunki kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na zdobywanie wiedzy. Uczestnictwo w działaniach z zakresu projektu rozwija umiejętności, poszerza wiadomości dotyczące zasad dobrych obyczajów.
Wszystkie założenia dostosowane są do możliwości i potrzeb dzieci w różnym wieku.

II. Cele projektu

1. Cele ogólne:
- wdrażanie uczniów do kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych
- rozwijanie sprawności manualnych
- rozwijanie poczucia własnej wartości


2. Cele szczegółowe:
Dzięki różnorodnym działaniom uczniowie:
- nabywają wiedzę na temat zasad grzeczności na co dzień, kultury zachowania się przy stole,
a także w sytuacjach powitań i pożegnań
- doskonalą umiejętność swobodnego wypowiadania się na podany temat
- wykonują prace plastyczne różnymi technikami
- projektują i wykonują grę planszową
- uczestniczą w konkursach, quizach
- posługują się Internetem, encyklopedią i słownikiem,
- poszukują, gromadzą, selekcjonują i przetwarzają różne materiały informacyjne
i ilustracyjne,
- umiejętnie komunikują się w grupie, potrafią zaplanować i zorganizować własną pracę.

III. Czas i zasięg projektu
Czas realizacji: czerwiec, lipiec 2021
Zasięg projektu: uczniowie szkoły w Szpitalu Uniwersyteckim nr1 (Chirurgia Ortopedia, Okulistyka,)

IV. Metody i formy wykonania projektu
Metody:
- słowne
- oglądowe
- zadań stawianych do wykonania
- aktywizujące

Formy:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa

V. Ewaluacja projektu
- obserwacja prowadzona na bieżąco
- praktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności w formie konkursów i quizów
- wystawa prac plastycznych
- ankieta ewaluacyjna

Opracowanie i realizacja:
Iwona Górczyńska