Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2020/2021

powrót

Projekt edukacyjny "Przygoda z klockami LEGO"

Autorzy: M. Modrzyńska, B. Kocoń, K. Lewandowska, B. Deptuła, M. Pawlak

Wstęp
Dziecięce zabawy coraz częściej przenoszą się do świata wirtualnego. Pojawiają się u dzieci problemy ze skupieniem na prostych czynnościach, można zaobserwować brak wyobraźni przy wykonywaniu samodzielnych prac plastycznych. Pragnąc, choć trochę, przeciwdziałać tym problemom proponujemy uczniom tydzień pełen wrażeń z klockami LEGO. Uczestnicy zajęć poznają ich historię, ludzi, którzy je tworzyli i udoskonalają do dziś. Nade wszystko jednak będziemy się bawić rozwijając zdolności manualne, kreatywność, cierpliwość, a w niektórych momentach współdziałanie w dążeniu do wyznaczonego celu.
Projekt będzie realizowany w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych na Oddziałach Neurologii i Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym oraz na Oddziale Gastroenterologii w Szpitalu Uniwersyteckim.

I CELE
Terapeutyczne:
1. Odreagowanie stresów wynikających z zabiegów szpitalnych.
2. Stwarzanie przyjaznej atmosfery podczas zajęć.
3. Wykorzystanie gier i zabaw w celach terapeutycznych.

Ogólne:
1. Rozbudzanie zainteresowań historią początku klocków LEGO.
2. Wspomaganie kreatywnego myślenia.
3. Kształtowanie postawy samodzielnego działania.
4. Umożliwienie osiągnięcia sukcesu.

Szczegółowe:
1. Wzbogacanie wiedzy związanej z tematem projektu.
2. Rozwijanie umiejętności kreatywnych i manualnych.
3. Zdobywanie nowych doświadczeń i rozbudzanie dziecięcej ciekawości.
4. Zachęcanie do udziału w konkursie twórczym.

Operacyjne - uczniowie:
1. Znają historię powstawania i pomysłodawców klocków LEGO.
2. Wykorzystują Internet w celu wyszukiwania potrzebnych informacji.
3. Znają różne rodzaje klocków LEGO.
4. Rozwiązują tematyczne zadania interaktywne i przedstawione w formie pisemnej.
5. Samodzielnie budują z klocków LEGO.
6. Uczestniczą w spotkaniu online z osobami zawodowo zajmującymi się klockami LEGO.
7. Wykonują budowle z klocków na konkurs.


II METODY REALIZACJI PROJEKTU
- Metody oparte na słowie.
- Metody oparte na obserwacji i pokazie.
- Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.
- Metody aktywizujące.


III SPOSOBY REALIZACJI

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.


IV METODY WYKORZYSTANE W PLANIE REALIZACJI PROJEKTU

- Rozmowy tematyczne.
- Rozrywki umysłowe.
- Pokaz multimedialny.
- Praca z komputerem (wyszukiwanie informacji, zdjęć, interaktywne rozrywki umysłowe).
- Zabawy konstrukcyjne.
- Zajęcia online.
- Ozoboty
- Kodowanie
- Metoda 6 klocków

V TECHNIKI PRACY STOSOWANE DO REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU EDUKACYJNEGO

- Rozmowy kierowane.
- Swobodne wypowiedzi.
- Praca z komputerem.
- Zajęcia plastyczne.
- Prezentacje multimedialne.
- Rozwiązywanie łamigłówek.
- Gry dydaktyczne.

VI EWALUACJA I PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU
- spotkanie z ciekawymi ludźmi
- konkurs konstrukcyjny

VII CZAS TRWANIA I ZASIĘG PROJEKTU
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu
w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziałach Neurologii, Hematologii, a w Uniwersyteckim Szpitalu nr 1
na Oddziale Gastroenterologii. Realizacja założeń planowana jest od 25 stycznia do 30 stycznia 2021r.