Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2019/2020

powrót

PROJEKT EDUKACYJNY "GRUDNIOWO-PIERNIKOWO"

ROJEKT EDUKACYJNY PRZEZNACZONY DO REALIZACJI DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I LICEALNEJ KLINIKI PSYCHIATRII SU NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY

WPROWADZENIE
Grudzień to radosny czas oczekiwania na najpiękniejsze Święta. Od kilku już lat realizowany jest projekt edukacyjny wprowadzający w ten pełen pozytywnych emocji nastrój Bożego Narodzenia. Podczas przygotowań szkolnych coraz częściej myśli krążą wokół świątecznej choinki, śpiewu kolęd... Uczniowie, nauczyciele i wychowawcy wspólnie włączają się w działania oraz wytworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery na nadchodzące Święta.
Powyższe przedsięwzięcie jest wynikiem wieloletnich doświadczeń w pracy
z młodzieżą z chorobami psychicznymi i wychodzi naprzeciw zaspokojeniu ich potrzeb: samoakceptacji, umocnieniu tak często zaniżonego poczucia własnej wartości, współdziałania i integracji z rówieśnikami, poznania własnych możliwości. Jest alternatywą dla życia
w izolacji, poczuciu niezrozumienia i samotności. Pokazuje jak można organizować sobie zajęcia, rozwijać się artystycznie i przede wszystkim uczy ciekawości świata, tego
że w zwyczajnych czynnościach i bliskim nam otoczeniu można szukać stymulacji dla własnego rozwoju.
Każdego roku uczniowie zaskakują swoją pomysłowością, kreatywnością oraz zaangażowaniem w obchody, potocznie nazywanego przez organizatorki Dnia Piernika.
W tym roku przewidziana jest niespodzianka – pierwszy raz wychodzimy piec pierniki poza naszą placówką – do Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy. Uwieńczeniem projektu jest wspólna wycieczka do Muzeum Żywego Piernika w Toruniu. Projekt ubogacony będzie elementami plastycznymi – wykonywanie kartek świątecznych lub ozdób o tematyce bożonarodzeniowej – oraz muzycznymi – śpiewanie kolęd podczas lekcji muzyki i wiedzy
o kulturze.

W SKŁAD PROJEKTU WCHODZI:
1. Nazwa projektu.
2. Cele projektu.
3. Czas i zasięg trwania projektu.
4. Środki i materiały do realizacji projektu.
5. Przebieg realizacji projektu.
6. Kryteria oceniania.
7. Forma prezentacji.
8. Przewidywane efekty projektu.
9. Ewaluacja projektu.
10. Organizatorzy projektu.

REALIZACJA PROJEKTU

1. Nazwa projektu: Grudniowo-Piernikowo

2. Cele projektu
• wskazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez udział w wycieczkach, rozwijanie zdolności kulinarnych oraz artystycznych;
• kultywowanie polskich i ludowych tradycji związanych z przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenie;
• integracja środowiska szpitalnego;
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie poprzez wspólne wykonywanie zadań praktycznych w szkole i poza nią;
• wdrażanie do uczestnictwa w życiu szkolnym i klasowym – budowanie miłej i przyjaznej atmosfery świątecznej;
• kształtowanie wyobraźni artystycznej oraz wrażliwości estetycznej;
• rozwijanie poczucia wartości poprzez poznanie własnych możliwości i talentów;
• poznanie ciekawych miejsc i zabytków Torunia;
• udział w zajęciach warsztatowych w szkole spożywczej;
• ukierunkowanie ekspresji twórczej na wykonywanie różnych czynności praktycznych;
w tym pieczenie, ozdabianie pierników.

3. Czas i zasięg trwania projektu
• czas trwania projektu: XII 2019 r.,
• rodzaj i zasięg projektu – jest to projekt poznawczy, dwuetapowy, obejmujący: wycieczkę do Muzeum Piernika w Toruniu oraz warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy;
• uczestnikami projektu są uczniowie klas VII i VIII oraz młodzież licealna przebywająca na leczeniu w Zespole Szkół nr 33 w Bydgoszczy.

4. Środki i materiały
Uczestnicy projektu korzystać będą z następujących środków i materiałów dydaktycznych:
• materiały plastyczne: blok, kleje, nożyczki, dziurkacz, kolorowe kartki, deski, gwoździe, mini zestawy do szycia itp.;
• Materiały zapewnione przez ZS Spożywczych: piekarnik i drobny sprzęt AGD - wałki do ciasta, naczynia, sztućce; gotowe ciasto piernikowe oraz inne artykuły spożywcze: mąka, cukier puder, posypki do dekoracji pierników; inne: podkładki, fartuchy, rękawice itp.,
• program wycieczki do Torunia;
• zasoby Muzeum Piernika w Toruniu.

5. Przebieg i realizacja projektu
Projekt będzie zawierał następujące elementy:
• warsztaty kulinarne pomagające zdobyć umiejętność pieczenia i ozdabiania pierników
w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy;
• wykonanie i prezentację wyrobów kulinarnych i ewentualnie plastycznych;
• udział w wycieczce do Torunia – zwiedzanie wybranych miejsc i zabytków miasta;
• działania plastyczne związane z wykonywaniem wybranych ozdób świątecznych;
• wspólny śpiew i grę na instrumentach;
• dokumentację fotograficzną i opisową zajęć;
• opinie i uwagi uczestników dotyczące zajęć.

6. Kryteria oceniania
Wycieczka oraz wszystkie zadania realizowane w ramach projektu „Grudniowo-piernikowo” są zajęciami obowiązkowymi. Przewiduje się jednak swobodny przebieg spotkań, którym towarzyszyć ma przyjazna, budująca świąteczny nastrój atmosfera.

7. Forma prezentacji
Wyroby kulinarne oraz dekoracje bożonarodzeniowe wykonane przez uczestników prezentowane będą na wspólnej Wigilii oddziałowej. Przebieg zajęć zostanie udokumentowany fotograficznie oraz opisowo w formie krótkich sprawozdań, które zostaną wykorzystane do przedstawienia przebiegu projektu po jego zakończeniu.

8. Przewidywane efekty projektu
Uczeń:
• odkryje i rozwinie własne uzdolnienia,
• zintegruje się z pozostałymi uczniami klas: szkoły podstawowej i licealnej poprzez aktywny udział w poszczególnych elementach projektu;
• rozwinie umiejętności kulinarne;
• pozna i odwiedzi ciekawe miejsca województwa kujawsko-pomorskiego: Niewidzialny Dom, Piernikarium Mistrza Bogumiła, Planetarium i Geodium, zabytki Torunia;
• pozna specyfikę nauki i zajęć praktycznych w szkole spożywczej;
• wymieni i omówi tradycje polskie związane z przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia;
• dostrzeże i nazwie bogactwo kulturowe otaczającego świata;
• wykona prace wykorzystując wyobraźnię artystyczną, pomysłowość oraz kreatywność podczas procesu twórczego;
• rozwinie własne zainteresowania i zdolności artystyczne;
• okaże zadowolenie;
• w aktywny sposób spędzi wolny czas;
• osiągnie sukces dzięki wykonaniu zadań przewidzianych w projekcie.

9. Ewaluacja projektu
Dokumentacja fotograficzna, wspólne działania kulinarno-artystyczne, krótkie sprawozdania oraz opinie i uwagi uczestników zajęć pozwolą dokonać oceny projektu podczas jego trwania, jak i po zakończeniu. Powyższe formy realizacji pozwolą także określić przydatność projektu w sensie edukacyjnym, wychowawczym i społecznym oraz dostrzec jego słabe strony, a także wyciągnąć wnioski przydatne przy opracowywaniu tego typu projektów w przyszłości.

10. Organizatorzy projektu
Alicja Cierżnicka i Honorata Glaza-Gulgowska