Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Podsumowanie Projektu Edukacyjnego: Idę bezpiecznie do szkoły

  Projekt przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy na Oddziale Neurologii i w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w pierwszych trzech tygodniach września 2017 roku. Brali w nim udział wychowankowie w wieku od 3 do 18 lat. Okresowo projekt objął działaniem także dzieci hospitalizowane w innych szpitalach ( uczestnictwo w konkursie plastycznym).
Projekt obejmował następujące zagadnienia:
- W drodze do szkoły
- Jestem sam w domu
- Sytuacje trudne, nagłe i niebezpieczne
  Nadrzędnym celem projektu było poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zasad i przepisów ruchu drogowego. W czasie realizacji w różnych formach pracy i aktywności wyposażono uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do sensownego i poprawnego reagowania na sytuacje niebezpieczne, trudne, nagłe. Uczniowie dowiedzieli się jak pomagać innym w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Wychowankowie biorąc udział w zajęciach integrowali się wzajemnie, rozwijali twórczą aktywność, ekspresję i techniki plastyczne. Wszystkie te proponowane i inicjowane aktywności pozwoliły na zmniejszenie napięć spowodowanych pobytem w szpitalu i rehabilitacji.
  W ramach projektu wychowankowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach, na których wykorzystano różne metody pracy m.in. rozmowy tematyczne, rozrywki umysłowe, zajęcia plastyczne. Przeprowadzono Szkolny Konkurs plastyczny: Zabawy plastyczne z zastosowaniem znaków drogowych, który cieszył się dużą popularnością. Prowadzono pokazy multimedialne i Quiz wiedzy na temat: Znam przepisy ruchu drogowego. Zwieńczeniem projektu w ramach jego ewaluacji był Konkurs wiedzy.
  Podczas realizacji projektu wychowankowie przypomnieli sobie podstawowe zasady ruchu drogowego, nauczyli się rozpoznawać niektóre znaki. Poznali wirtualne i wyimaginowane sytuacje potencjalnie niebezpieczne w domu i poza nim ( Internet, Obcy, Terroryzm). Dowiedzieli się jak bezpiecznie udzielać pomocy potrzebującym, opatrywać rany .
  Projekt pokazał jak ważne są zagadnienia związane z bezpieczeństwem, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem naszych młodszych i starszych wychowanków.
Autorzy projektu: Maria Górska, Joanna Michalak