Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny pt. "Sprawne ręce" przeznaczony do realizacji w formie terapii zajęciowej dla dzieci i rodziców Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej SU nr 1 im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

WPROWADZENIE

Niniejszy projekt jest kontynuacją realizowanych od kilku lat spotkań z cyklu „Sprawne ręce”. Praca w Klinice Onkologii i Hematologii pokazała, jak często szkolnym oraz artystycznym przedsięwzięciom naszych podopiecznych towarzyszą bliskie osoby. Rodzina mimowolnie włącza się do licznych działań w świetlicy lub w sali, przy łóżku dziecka. Prowadzone obserwacje pozwoliły stwierdzić, że udział we wspólnych zabawach oraz działalność artystyczna cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci oraz ich opiekunów. Codzienne kontakty i podejmowane działania wskazują, że opieki, zainteresowania oraz organizacji czasu, który tak bardzo się dłuży podczas pobytu w szpitalu, potrzebują zarówno uczniowie, jak i ich bliscy.

Tegoroczne zajęcia w kręgu sztuki poszerzono o element czytelniczy. Ulubione przez dzieci bajeczki oraz krótkie opowiadania z cyklu „Poczytaj mi mamo”, prezentowane w towarzystwie osób bliskich oraz rówieśników pomogą ciekawie wykorzystać przedłużający się „czas wolny”, będą także inspirowałby działalność plastyczną uczestników oraz staną  się wspaniałą okazją do twórczej ekspresji, poznania swoich możliwości i talentów zarówno dorosłych, jak i dzieci. Tradycyjnie na spotkaniach będzie rozbrzmiewał wspólny śpiew dziecięcych piosenek, który pomoże stworzyć bardziej rodzinną i serdeczną atmosferę.

 

SKŁAD PROJEKTU:

 1. Nazwa projektu
 2. Cele projektu
 3. Działy tematyczne
 4. Czas i zasięg trwania projektu
 5. Środki i materiały do realizacji projektu
 6. Przebieg realizacji projektu
 7. Kryteria oceniania
 8. Forma prezentacji
 9. Przewidywane efekty projektu
 10. Ewaluacja projektu
 11. Organizatorzy projektu

 

REALIZACJA PROJEKTU:

 1. Nazwa projektu: „Sprawne ręce”
 2. Cele projektu

 

Cel główny:

 • poznanie nowych form rozładowania frustracji i negatywnych emocji związanych 
  z chorobą oraz pobytem w szpitalu;
 • wskazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu w oderwaniu od komputera;
 • integracja środowiska szpitalnego.
 • wzmacnianie więzi między dziećmi i ich rodzicami, dziadkami, rodzeństwem podczas wspólnych działań artystycznych.

 

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań artystycznych w miłej i rodzinnej atmosferze;
 • kształtowanie wyobraźni artystycznej i literackiej;
 • rozwijanie poczucia wartości poprzez poznanie własnych możliwości i talentów;
 • wyładowanie ekspresji twórczej poprzez stosownie różnorodnych technik plastycznych, interpretacji tekstów literackich oraz zabawę przy muzyce.

 

 1. Działy tematyczne:

Zajęcia oparte będą na kalendarzu pór roku i świąt. Planowane jest stosowanie różnorodnych technik plastycznych opartych o tematykę wybranych tekstów literatury dziecięcej i piosenek.

 

Realizowane będą następujące spotkania:

Tytuł

Miesiąc

Barwy Jesieni – „Domek zapomnienia”

Październik

Kiedy pada deszcz? -  „Zaczarowana fontanna”

Listopad

Aniołkowo – butelkowo.

Grudzień

Portret Babci i Dziadka - „Dróżka w lesie”

Styczeń

Zakochani są wśród nas – „Ballada o królewnie, która na wszystko nosem kręciła”

Luty

Wszystko kwietnie wkoło - „Pierwszy spacer”

Marzec

W wielkanocnym nastroju.

Kwiecień

Majowe inspiracje – „Wiosenna wędrówka”

Maj

Czekamy na lato - „W aeroplanie”

Czerwiec

 

 1. Czas i zasięg trwania projektu
 • czas trwania projektu – II połowa października 2016 r. do czerwca 2017 r.
 • rodzaj i zasięg projektu – jest to projekt poznawczy, wieloetapowy, obejmujący cykliczne spotkania (raz w miesiącu) z dziećmi przebywającymi na leczeniu
  i objętymi zajęciami edukacyjnymi realizowanymi przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy wraz z rodzinami (rodzicami, dziadkami, rodzeństwem), które towarzyszą uczniom podczas pobytu w szpitalu.

 

 1. Środki i materiały

Uczestnicy projektu korzystać będą z następujących środków i materiałów dydaktycznych:

 • materiały plastyczne do realizacji prac w różnych technikach plastycznych – również te nietypowe, np. odpady, tektury, materiały naturalne itp.;
 • dziurkacze dekoracyjne i wykrojnik typu bigshot;
 • komputer (laptop) z oprogramowaniem, kamera cyfrowa, cyfrowy aparat fotograficzny – przeznaczone do ilustrowania i dokumentowania prac plastycznych oraz rejestrowania przebiegu zajęć artystycznych;
 • wybrane opowiadania z cyklu „Poczytaj mi mamo”:
 • Krzemieniecka L. Domek zapomnienia. Nasza Księgarnia, Warszawa 1984;
 • Bechlerowa H. Zaczarowana fontanna. Nasza Księgarnia, Warszawa 1980;
 • Badalska W. Ballada o królewnie, która na wszystko kręciła nosem. Nasza Księgarnia, Warszawa 1988;
 • Łastowiecka M. Pierwszy spacer. Nasza Księgarnia, Warszawa1982;
 • Bechlerowa H. Wiosenna wędrówka. Nasza Księgarnia, Warszawa 1988;
 • Tuwim J. W aeroplanie. Nasza Księgarnia, Warszawa 1985;
 • Praca zbior. pod red. Heleny. Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu. Kruk, WSiP, Warszawa 1980.
 • podręczniki do przedmiotu plastyka, wydawnictwa specjalistyczne, czasopisma i inne publikacje pomagające w realizacji prac wybranym sposobem papieroplastycznym:
 • Smith A. Wielka księga papieroplastyki. Delta, Warszawa 1996;
 • Barff U. ZŁOTA KSIĘGA POMYSŁÓW. Każde dziecko to potrafi. Delta, Warszawa 1996;
 • Dankowska I., Ruzikowska J. Ozdoby i upominki na różne okazje. WSiP, Warszawa 1997;
 • Fischer M. Karty świąteczne na Boże Narodzenie. Jedność, Kielce 2004;
 • Łagoda J., Łagoda-Marciniak M., Gotowiec A. Praktyczny poradnik ŚWIĘTA
  W POLSKIM DOMU. Publicat S.A., Poznań;
 • Lynn S. James D. Umiem to zrobić. Podsiedlik-Raniowski i Spółka, Poznań 1994;
 • Donnelly-Bethmann L. Stemple darami natury. Klub dla Ciebie, Warszawa 2005;
 • czasopisma: Inspiracje, Hobby, Sztuka, Country, Sielskie życie;
 • materiały i opracowania własne organizatorek, przygotowane na kursach doskonalenia zawodowego i specjalistycznych warsztatach; 
 • nuty i teksty piosenek, instrumenty muzyczne;
 • zasoby Internetu.

 

 1. Przebieg i realizacja projektu

Projekt będzie zawierał następujące elementy:

 1. działania praktyczne związane z wykorzystaniem na zajęciach następujących technik plastycznych: wycinanka, wydzieranka, wyklejanka; kolaż; orgiami i jego odmiany; witraż; malowanie i rysowanie różnego rodzaju kredkami i farbami; rzemiosło artystyczne; zabawy z fotografią papierową; decoupage; quilling; iris folding; i inne
 2. czytanie krótkich opowiadań i wierszy (tekstów piosenek);
 3. wykonanie i prezentacja prac plastycznych związanych z porami roku, świętami
  i tradycjami ludowymi;
 4. śpiew piosenek;
 5. dokumentacja fotograficzna i opisowa (sprawozdanie) zajęć.

 

 1. Kryteria oceniania

Spotkania oraz przedsięwzięcia w ramach projektu „Sprawne ręce” nie są zajęciami obowiązkowymi, dzieci i ich rodzice, opiekunowie nie będą zatem otrzymywać ocen. Natomiast zakłada się różne formy nagradzania uczestników, np. nagrody słowne i rzeczowe za aktywny i twórczy udział w zajęciach. Ocenie mogą podlegać jedynie organizatorzy projektu: ich zaangażowanie, przygotowanie oraz ciekawy i różnorodny dobór technik plastycznych; odpowiednio dostosowany do wieku i możliwości zdrowotnych uczniów stopień trudności wykonywanych prac, podporządkowanie czynności uczniów zaleceniom lekarza oraz relaksacyjny przebieg zajęć w miłej i rodzinnej atmosferze. 

 

 1. Forma prezentacji

Przebieg zajęć dokumentowany będzie fotograficznie oraz opisowo w formie krótkich sprawozdań, które zostaną wykorzystane do przygotowania i przedstawienia albumu pamiątkowego ze zdjęciami oraz wpisami uczestników.

 

 1. Przewidywane efekty projektu

Uczestnik projektu:

 • nazywa własne zainteresowania i wymienia czynności artystyczne, które potrafi;
 • korzysta ze zdolności manualnych podczas wykonywania prac plastycznych;
 • aktywnie spędza czas wolny poprzez twórcze działanie;
 • integruje się ze środowiskiem szpitalnym;
 • prezentuje swoją twórczości bezpośrednio podczas zajęć;
 • korzysta z nowych form odreagowania własnych napięć i frustracji związanych z chorobą i pobytem w szpitalu proponowanych podczas zajęć;
 • czerpie radość z własnej twórczości artystycznej;
 • angażuje się w różne formy działalności, które pomagają w budowaniu poczucia własnej wartości oraz samoakceptacji;
 • angażuje się w działalność artystyczną podczas zajęć w celu szybszego powrotu do sprawności i zdrowia.

 

 1. Ewaluacja projektu

Wytwory artystyczne, dokumentacja fotograficzna, krótkie sprawozdania oraz opinie i uwagi uczestników zajęć pozwolą dokonać oceny projektu podczas jego trwania, jak i po zakończeniu. Powyższe formy realizacji pozwolą także określić przydatność projektu 
w sensie edukacyjnym, wychowawczym i społecznym oraz dostrzec jego słabe strony.

 

 1. Organizatorzy projektu

Honorata Glaza-Gulgowska i Ewa Konarska-Koźlak.

 

Bydgoszcz 2016