Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny pt. "Czytająca świetlica"

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
Wisława Szymborska

 

1. WSTĘP
Książki towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat. Pobudzają wyobraźnię kolejnych pokoleń czytelników i wciąż mogą być najlepszym przyjacielem każdego, kto poznał sztukę czytania.

Niestety, w dzisiejszych czasach stara dobra książka ma wielu rywali. Najmłodsi o wiele chętniej spędzają czas przy komputerze czy przed telewizorem. Dla wielu dzieci czytanie jest raczej nudnym obowiązkiem niż przyjemnością. Jeśli decydują się wybrać do biblioteki, to najczęściej po lekturę, którą należy w wyznaczonym przez nauczyciela czasie przeczytać.

Co zrobić, aby zachęcić młodych ludzi do sięgnięcia po książkę, wytłumaczyć, że nic tak nie rozwija wyobraźni jak literatura?

Na pewno nie można być biernym, bowiem w wieku szkolnym kształtują się kompetencje czytelnicze. Mają one istotny wpływ na rozwój wrażliwości estetycznej oraz uczestniczenie w procesie kulturowym.

Rozumiejąc wagę problemu, podejmujemy szereg działań, a jednym z nich jest projekt edukacyjny „Czytająca świetlica”. Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów, pacjentów oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, jego głównym celem jest uświadomienie uczniom niezwykłej roli, jaką może odegrać w ich życiu literatura, zachęcenie do twórczej działalności. Projekt realizowany będzie od marca do czerwca 2017 roku, na lekcjach języka polskiego, zajęciach bibliotecznych oraz na pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych.


2. CELE OGÓLNE:
Ø Zachęcenie uczniów do czytania książek.
Ø Poszerzenie wiedzy na temat historii przekazu informacji.
Ø Zapewnienie emocjonalnego rozwoju dziecka poprzez kontakt z książką.
Ø Pobudzanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa.
Ø Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
Ø Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputera.
Ø Kształtowanie nawyku czytania.


3.CELE OPERACYJNE
Uczeń:
Ø wie, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa książka,
Ø czyta wybrane utwory ze zrozumieniem,
Ø skupia się na czytanym tekście,
Ø zna autorów i tytuły książek ważnych dla okresu dzieciństwa,
Ø odczytuje komunikaty na płaszczyźnie nadawca-odbiorca,
Ø ilustruje wydarzenia opisane w tekście,
Ø zna różne techniki plastyczne przydatne do ilustrowania książek,
Ø wyszukuje informacje.


4. CZAS TRWANIA PROJEKTU
Projekt realizowany będzie na lekcjach języka polskiego, zajęciach bibliotecznych oraz na pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych od marca do czerwca 2017 roku. Raz w miesiącu odbywać się będą wspólne uroczystości podsumowujące działania realizowane na poszczególnych zajęciach.


5. METODY PRACY
- słowne, oparte na obserwacji, oparte na praktycznej działalności uczniów, aktywizujące.


6. FORMY PRACY
- praca w grupach, praca indywidualna


7. PLAN REALIZACJI

 

l.p.

Zadanie

Sposób realizacji

termin

Rodzaj zajęć

1.

Zapoznanie uczniów z projektem „Czytająca świetlica”

Czytanie bajek i baśni, fragmentów książek, lektur.

Wykonywanie ilustracji do przeczytanych baśni, rozwiązywanie quizu czytelniczego.

marzec

Lekcje j. polskiego,

Pozalekcyjne zajęcia wychow.

2.

Zadanie 1

Zbieranie informacji o książce, jej historii, powstawaniu, nowościach czytelniczych.

Prezentowanie realizacji zadań projektu.

przez cały czas

Lekcje j.polskiego

Pozalekcyjne zajęcia wychow.

3.

Zadanie 2

Książka dobra na wszystko

- ustalenie zasad wyboru książki

- Bank książkowych słówek - podanie słownictwa związanego z konstrukcją opinii, ocena książki ze względu na  akcję, bohaterów, wydarzenia; podanie kryteriów wartości książki

Konkurs literacki (klasowy) „Książka dobra na wszystko”

-samodzielne przygotowanie prac

-sprawdzenie prac po względem stylistyki i poprawności językowej

Burza mózgów „ Dlaczego warto czytać książki”

Zaj. plast.-wykonanie zakładki do książki

marzec

Lekcje j.polskiego

Pozalekcyjne zajęcia wychow.

4.

Zadanie 3

Spotkanie z bajkowozem

Jak ciekawie opowiadać?

Zadania polegające na tworzeniu własnych historii na podstawie ilustracji z wybranych książek Bajkowozu.

Zabawy integracyjne wokół Bajkowozu.

marzec

Nauczyciel-bibliotekarz

Pozalekcyjne zajęcia wychow

5.

Zadanie 4

Kącik czytelniczy

-Przygotowanie w sali szkolnej na oddziale kardiologii kącika czytelniczego. Posegregowanie książek, wybór książek dla dzieci młodszych i starszych.

- Zasady kulturalnego obcowania z książką.

marzec

 

Nauczyciel zajęć pozalekcyjnych

6.

Zadanie 5

Zdobywanie wiedzy o książce i jej historii.

zgodnie z podstawą programową dla II etapu edukacyjnego

®Papirus, papier i  inkaust

®Budowa książki.

®Komiks –nowa forma książki

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej Budowa książki i jej historia.

Zajęcia plastyczne: Tworzenie opowiadania i rysowanie komiksu.

marzec

 

Lekcje j.polskiego

Zaj. biblioteczne

Pozalekcyjne zajęcia wychow.

7.

Zadanie 6

Zredagowanie i upowszechnienie „Słowniczka trudnych wyrazów związanych z książką”

Lekcja językowa – Tworzymy słowniczek trudnych wyrazów związanych z książką. /analizowanie wyrazów zarówno z trudnościami ortograficznymi (np. twórca, lektura, autor, itp.), analizowanie wyrazów o trudnym znaczeniu (edytor, errata, korektor, prolog, epilog, zecer, biały kruk, itp.),

Zredagowanie „Słowniczka trudnych wyrazów” – edycja komputerowa:

-opracowanie hasła, ilustracji;

kwiecień

Lekcje j.polskiego

8.

Zadanie 7

Przeprowadzenie wywiadu z rodzicem: „Co czytałem, gdy miałem 12 lat?”

Przeprowadzenie wywiadu „Co czytali moi rodzice, gdy mieli 12 lat?”

Umieszczenie ciekawych wywiadów w kąciku czytelniczym

kwiecień

Lekcje  j. polskiego

Pozalekcyjne zajęcia wychow.

9.

Zadanie 8

Złote myśli o książkach

Uczniowie wyszukują sentencje, przysłowia myśli na temat czytelnictwa i książek,

-interpretacja sentencji na lekcji, analiza językowa.

-umieszczenie wybranych sentencji w kąciku czytelniczym

maj

Lekcje j.polskiego

Pozalekcyjne zajęcia wychow.

10.

Zadanie 9

 

Bajkowy świat

 

- Teleturniej wiedzy na temat bajek „Z bajką za pan brat”

- Czytanie wybranej bajki lub wiersza i wykonanie ilustracji.

- Ulubieni pisarze dzieci dawniej i dziś.

maj

 

Pozalekcyjne zajęcia wychow.

11.

Zadanie 10

Dlaczego warto czytać książki? – konkurs,  dyskusja.

Jaka to lektura – konkurs wiedzy o lekturach szkolnych

Konkurs literacki : Tworzymy  alternatywne zakończenie  wybranej książki. /opowiadanie, komiks/

Książka źródłem wspomnień, przeżyć i wiadomości.

maj

Lekcje j. polskiego

Pozalekcyjne zajęcia wychow.

12.

Podsumowanie projektu

 „Z książki nauka, z książki zabawa”

Impreza?

Spotkanie z autorem książek dla dzieci lub konkursy, quiz, zajęcia plastyczne.

czerwiec

Nauczyciel j. polskiego, nauczyciel zajęć pozalekcyjnych, bibliotekarz

13.

Ocena i ewaluacja

-wypełnienie arkuszy oceny zadań, ocena zadań

-ankieta ewaluacji – ocena

-wnioski

 

 

Koordynator projektu

 

Spodziewane efekty: Uczeń :
- Częściej spędza wolny czas, czytając książki.
- Dostrzega wartości wynikające z obcowania z książką.
- Zna czynniki wpływające na efektywne czytanie i stosuje w praktyce.
- Chętnie uczestniczy w konkursach czytelniczych.
- Częściej odwiedza bibliotekę szkolną i publiczną.
- Wzrost czytelnictwa wśród uczniów przebywających na oddziale szpitalnym.
- Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputera wśród uczniów.


8. EWALUACJA PROJEKTU
-obserwacja prowadzona na bieżąco, dokumentacja fotograficzna imprez podsumowujących,
-praktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności na imprezach w formie konkursów i quizów.


9. Organizatorzy projektu: Alicja Stefanik, Małgorzata Sakowska, Monika Musiał