Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Obowiązkowy projekt gimnazjalny zrealizowany

Edukacyjny projekt gimnazjalny w tym roku szkolnym realizowany był przez dwie grupy uczniów. Jedna z nich podjęła się projektu z historii, druga zaś z wiedzy o społeczeństwie.

Miłośnicy historii swoje zainteresowania skupili wokół średniowiecznego miasta. Tematem, a zarazem problemem badawczym jaki sobie postawili było pytanie: „Jakie tajemnice kryły w sobie średniowieczne miasta?”.

Aby na nie odpowiedzieć wykonali 5 zadań.

Pierwszym było przygotowanie scenki przedstawiającej nadanie aktu lokacji na przykładzie miasta Bydgoszczy. Uczniowie wykorzystali do tego zachowany tekst źródłowy aktu lokacji Bydgoszczy wydany przez Kazimierza Wielkiego.

Drugim zadaniem było wykonanie prezentacji multimedialnej pt. „Wszystko o średniowiecznym mieście”, w której uczniowie opowiedzieli jak powstawały średniowieczne miasta, jak je budowano, kto w nich mieszkał, czym się zajmował, czym wypełniał czas poza pracą i w końcu jak zarządzał swoim miastem.

Następnie szukali śladów średniowiecznego miasta w Bydgoszczy. W tym celu udali się na wycieczkę i filmowali zachowane zabytki z tej epoki, aby później zmontować film.

Kolejnym zadaniem, które wykonali, było przeprowadzenie ankiety ustalającej stan wiedzy nt. średniowiecza, w tym życia mieszkańców i charakterystycznych elementów architektonicznych średniowiecznych miast. Opracowali pytania do ankiety. Przeprowadzili ją z losowo dobranymi osobami (badaniem objęli 51 osób) oraz opracowali wyniki. Zadanie wynikało z chęci sprawdzenia, na ile tak odległe czasy znane są obecnie, na ile funkcjonują współcześnie, a na ile tylko w naszej świadomości. I czy przez te setki lat zmieniły swoje znaczenie.

Ostatnim zadaniem, i chyba wzbudzającym najwięcej emocji, było wyszukanie ciekawostek z życia mieszkańców średniowiecznych miast. Wybrane zaprezentowali na plakacie pt.: „Warto wiedzieć”.

Podczas prezentowania wyników swojej pracy, które miało miejsce 14 marca, uczniowie zadbali o to, aby zaproszeni goście odbyli ciekawą podróż w przeszłość – do tak barwnej epoki jaką było średniowiecze. Dlatego całość dopełnili oprawą muzyczną oraz przebraniem się w średniowieczne stroje mieszczan.

Dzięki pracy nad projektem poszerzyła się i uporządkowała wiedza uczniów na temat średniowiecza. W wyczerpujący sposób udało im się odpowiedzieć na pytanie projektu „Jakie tajemnice kryły w sobie średniowieczne miasta?”, a może także zainspirować do dalszych poszukiwań historycznych.

 

Drugi projekt uczniowie realizowali z nauczycielem wiedzy o społeczeństwie. Temat tego projektu to: „Subkultury młodzieżowe – zagrożeniem czy szansą na prawidłowy rozwój młodego człowieka?”. Uczniowie odpowiadając na to pytanie zrealizowali podobnie jak w przypadku projektu historycznego 5 zadań.

Pierwszym zadaniem było przygotowanie w formie prezentacji multimedialnej wybranej przez każdego z uczniów subkultury młodzieżowej. W prezentacjach znalazły się informacje dotyczące dat powstania i działania danej subkultury, propagowanych wzorców, zewnętrznych wyróżników danej subkultury (ubiór, słuchana muzyka, zachowania obyczajowe).

Drugim zadaniem było wykonanie plakatu zawierającego informacje/symbole/zdjęcia/ prezentowanej subkultury wybranej przez poszczególnych uczniów. Uczniowie wykonując swoje plakaty korzystali z różnych źródeł informacji (Internet, książki tematyczne i czasopisma młodzieżowe) oraz ze swoich zdolności plastycznych.

Zadanie trzecie to wyszukanie pliku muzycznego zawierającego utwór charakterystyczny dla danej subkultury. Uczniowie każdy utwór muzyczny zaopatrzyli w informacje dotyczące tytułu, autora i czasu powstania danego utworu.

Czwarte zadanie to wyszukanie i przygotowanie sobie przebrania przedstawiciela wybranej subkultury: Bikiniarza, Punka, Hipisa i Kibola.    

Zadanie piąte to wspólne przygotowanie prezentacji podsumowującej projekt i odpowiadającej na zadane w projekcie pytanie: Subkultury młodzieżowe – zagrożeniem czy szansą na prawidłowy rozwój młodego człowieka? Uczniowie zwrócili uwagę, aby w prezentacji znalazły się informacje dotyczące: wyjaśnienia pojęcia subkultury młodzieżowej, potrzeby istnienia autorytetów wśród młodzieży, przykłady zagrożeń wynikających z przynależności do danej subkultury oraz przykłady szans wynikających z przynależności do danej subkultury.

Podczas prezentowania wyników realizowanego projektu - 23 lutego, uczniowie przy dźwiękach różnorodnej muzyki młodzieżowej, przebrani za Bikiniarza, Punka, Hipisa i Kibola zabrali zaproszonych gości w świat różnorodnych subkultur młodzieżowych i wspólnie ustalili, że przynależność do danej subkultury może być zarówno dużą szansą jak i zagrożeniem dla młodego człowieka.

W trakcie pracy nad projektem uczniowie rozwijali swoje zainteresowania społeczne, umiejętność wykorzystywania technologii informatycznej, kształcili umiejętności pracy w grupie i rozwijali umiejętności planowania własnej pracy.

 

 

Opiekun projektu historycznego: Alicja Cierżnicka

 

Opiekun projektu z wiedzy o społeczeństwie: Piotr Libera