Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Lewe menu / Laboratoria przyszłości

powrót

Matematyka atrakcyjna i ciekawa w Klinice Psychiatrii Dziennej i Stacjonarnej (maj 2023).

    Uczniowie Kliniki Psychiatrii Dziennej i Stacjonarnej podczas jednej z lekcji matematyki, w ciekawy i atrakcyjny dla nich sposób utrwalili wiadomości o układzie współrzędnych oraz dowiedzieli się, w jaki sposób obliczać pola i obwody figur w układzie współrzędnych. A to za sprawą wykorzystania technologii komputerowej tj. interaktywnych puzzli, możliwości Geogebry oraz figur płaskich wydrukowanych na drukarce 3D. Uczniowie mierzyli odpowiednie długości wydrukowanych figur i obliczali ich pola i obwody. Następnie umieszczali figury w układzie współrzędnych i również dokonywali obliczeń ich pól i obwodów.  Formułowali wnioski. Wykorzystanie Drukarki 3D zakupionej w ramach programu #LaboratoriaPrzyszlosci, #LaboratoriaPrzyszłości urozmaiciło lekcję oraz pozwoliło na osiągnięcie założonego celu. Zaproponowane metody pracy i środki dydaktyczne zmotywowały uczniów do aktywności.