Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Załącznik nr 3 do scenariusza imprezy z okazji Święta Niepodległości

 Quiz wiedzy historycznej

1. W którym roku rozpoczęła się I wojna światowa ?
-  W 1914           
2. Ile lat trwała pierwsza wojna światowa ?
- 4 lata
3. Podaj imię i nazwisko dowódcy I Brygady Legionów Polskich.
- Józef Piłsudski
4. Podaj dokładną datę odzyskania przez Polskę niepodległości.
- 11 listopad 1918 rok
5. Podaj imię i nazwisko słynnego pianisty i patrioty, który przyczynił się do odzyskania niepodległości.
- Ignacy Jan Paderewski
6. Wymień jedno państwo, które przegrało I wojnę światową.
- Niemcy,  Austro – Węgry,  Turcja,  Bułgaria
7. Wymień przynajmniej dwa państwa, które zwyciężyły w I wojnie światowej.
- Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone, Włochy
8. Wymień dwa nowe rodzaje broni zastosowane podczas I wojny światowej ?
- Czołgi, samoloty, okręty podwodne, gazy trujące, karabiny maszynowe
9. Czy Polska uczestniczyła w I wojnie światowej ?
- Nie.
10. Utworzył w Paryżu komitet, który był namiastką przyszłego rządu polskiego. Kto to taki ?
- Roman Dmowski
11. Jakich ziem Niemcy nie zamierzali oddać Polsce ?
- Wielkopolski, Pomorza i Śląska
12. Podaj dokładną datę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
- 27 grudzień 1918 roku
13. W jakim mieście rozpoczęło się Powstanie Wielkopolskie ?
- W Poznaniu
14. Przyjazd pewnej osoby do Poznania sprowokował wybuch Powstania Wielkopolskiego. Podaj jej imię i nazwisko.
- Ignacy Jan Paderewski
15. W którym regionie Polski wybuchły aż trzy powstania niepodległościowe ?
- Na Górnym Śląsku
16. Jaką część Górnego Śląska otrzymała Polska w 1921 roku ?
- Około jednej trzeciej.
17. Jakie święto obchodzimy 15 sierpnia ?
- Święto Wojska Polskiego
18. Gdzie odbyła się decydująca bitwa wojny polsko – bolszewickiej ?
- Pod Warszawą
19. W którym roku wybuchło I powstanie śląskie ?
- W 1919 roku
20. Podaj imię i nazwisko Tymczasowego Naczelnika Państwa ?
- Józef Piłsudski
21. Jakie było zadanie sejmu, który zebrał się na początku 1919 roku ?
- Uchwalanie nowych praw, przede wszystkim konstytucji.
22. Wymień trzech Polaków szczególnie zasłużonych dla odzyskania niepodległości ?
- Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski