Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Zabawa karnawałowa - scenariusz zajęć wychowawczych.

Temat: Karnawałowe szaleństwa.


Cele:

- odreagowywanie napięć psychicznych spowodowanych hospitalizacją poprzez wprowadzenie nastroju karnawałowej zabawy,

- wyzwalanie własnej aktywności i współdziałania w zespole,

- ćwiczenia koncentracji i prawidłowej reakcji na sygnały,

- rozwijanie zmysłów, pamięci i koncentracji,

- doskonalenie zręczności manualnej i kreatywności.


Metody:

Słowna, oglądowa, praktycznego działania.


Środki dydaktyczne:

- tekst pląsu i piosenki „Idzie zuch”, „Cygańska ballada”

- teksty masażyków „Placek karnawałowy” i „Ciasto”

- plansze z ilustracjami „Co do czego pasuje”

- instrumenty muzyczne: gitara, perkusja, flet, akordeon

- tekst bajki „Czerwony Kapturek”

- rekwizyty do przedstawienia pt. „Czerwony Kapturek”: chustka, czapka, okulary, futro, strzelba, czepek, koszyk, krepa

- duży arkusz papieru, kredki, pisaki

- piłeczki

- przedmioty codziennego użytku do zabawy „Czarodziejski worek”

- kołka różnych kolorów: czerwonego, żółtego, zielonego

- papierowy kontur balonu

- literatura I. Zgrychowa: „Zabawy na deszcz”

- śpiewnik J. Pruski i in.„Pod namiotem słońca”


Przebieg zajęć:

 1. Zabawa powitalna „Witam wszystkich, którzy…
 2. Zabawa zręcznościowa „puść, złap”
 3. Zabawa „Czarodziejski worek”
 4. Ćwiczenia oddechowe z tekstem „Jedna mucha bez fartucha…”
 5. Zabawa „Pląs-idzie zuch”
 6. Gra skojarzeniowa „Co do czego pasuje”
 7. Zabawa „Odszukaj instrumentów ukrytych w sali”
 8. Zabawy w masażyki „Placek karnawałowy”, „Ciasto”
 9. Zabawa z bajką „Czerwony Kapturek”, wyodrębnienie bohaterów i przydział ról, a także spontaniczne wykorzystanie rekwizytów przez dzieci.
 10. Rysowanie ilustracji do bajki „Czerwony Kapturek”, zabawa rysunkowa w zespole.
 11. Wspólne śpiewanie piosenki z tekstem przy akompaniamencie gitary „Cygańska ballada”
 12. Zabawa „Balonik” jako barometr nastrojów podsumowująca zajęcia


Strategiczne umiejętności ucznia

Cele operacyjne,

wskaźniki

Przebieg zajęć

1.Planowania, organizowania własnej pracy, współdziałania w grupie i w zespole.

2.Rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności praktycznego działania.

3. Planowania, organizowania własnej pracy, współdziałania w grupie i w zespole.

4. Planowania, organizowania własnej pracy, współdziałania w grupie i w zespole.

5. Rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności praktycznego działania.

6.Poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji.

7. Rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności praktycznego działania.

8. Rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności praktycznego działania.

9. Planowania, organizowania własnej pracy, współdziałania w grupie i w zespole.

10. Rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności praktycznego działania.

11.Efektywnego współdziałania w zespole.

12. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji.

1.Uczniowie stosują się do poleceń prowadzącego zabawę.

2.Uczniowie stosują się do poleceń i prawidłowo je wykonują.

3.Potrafią odgadywać nazwy przedmiotów po ich kształcie.

4.Radzą sobie z wypowiedzeniem tekstu na jednym oddechu.

5.Obrazują ruchem tekst piosenki.

6.Potrafi wyszukać

i przyporządkować pasujące do siebie elementy na planszach.

7.Radzi sobie z odnalezieniem ukrytych na sali instrumentów i przedmiotów.

8.Potrafi dobrać ruch masażu do podanego tekstu zabawy.

9.Prawidłowo dobiera rekwizyt do swojej roli

i inscenizuje ruchem treść opowiadania.

10.Radzi sobie z rysowaniem ustalonego fragmentu ilustracji zbiorowej pracy plastycznej.

11.Utrzymuje się w tempie piosenki, wyraźnie śpiewa jej tekst.

12.Uczeń określa swoje emocje przy użyciu kolorowych kółek.

1.Powitanie uczniów poprzez zabawę „Witam wszystkich, którzy…”

2.Zabawa „puść, złap”

3.Zabawa „Czarodziejski worek”

4.Ćwiczenia oddechowe

z tekstem „Jedna mucha bez fartucha…”

5. Zabawa „Pląs-idzie zuch”

6. Gra skojarzeniowa „Co do czego pasuje”

7. Zabawa „Odszukaj instrumentów ukrytych

w sali”, próby gry na wybranym instrumencie.

8. Zabawy w masażyki „Placek karnawałowy”, „Ciasto”

9. Zabawa z bajką „Czerwony Kapturek”, wyodrębnienie bohaterów i przydział ról,

a także spontaniczne wykorzystanie rekwizytów przez dzieci.

10. Rysowanie ilustracji do bajki „Czerwony Kapturek”, zabawa rysunkowa w zespole.

11. Wspólne śpiewanie piosenki z tekstem przy akompaniamencie gitary „Cygańska ballada”

12. Zabawa „Balonik” jako barometr nastrojów podsumowująca zajęcia.


Prowadzący zajęcia i opracowanie konspektu:
Bożena Wysińska