Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz: wykonanie gry planszowej jako alternatywy dla gry komputerowej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 

IMIĘ I NAZWISKO: Iwona Górczyńska

RODZAJ ZAJĘCIA: wychowanie plastyczne

 

TEMAT: Wykonanie gry planszowej „W lesie” lub „Gry z komputerem” jako alternatywy do gier komputerowych.

 

METODY:

• aktywizujące: integracyjna

• słowna: rozmowa

• czynna: zadań stawianych do wykonania

• oglądowa: pokaz, film

 

CELE OGÓLNE:

• odreagowanie stresów związanych z pobytem w szpitalu poprzez udział w zajęciach dydaktycznych

• uświadomienie zagrożeń, jakie niesie ze sobą zbyt częste i długie korzystanie

z komputera

• wykazanie możliwości wykorzystania czasu wolnego i zapobiegania uzależnieniom

• rozwijanie sprawności manualnych

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: piłeczka, akcesoria komputerowe, wykropkowane obrazki, kolorowanki, rebusy, gry planszowe, papierowe: kolorowe kółka, listki, choinki,

film „Uzależnienie od gier komputerowych”, schematy gier planszowych, klej, nożyczki, komputer.

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

 

1.Zabawa integracyjna:

„Co najbardziej lubię robić”

- nauczyciel rzuca piłkę do dziecka rozpoczynając zdanie: ”Najbardziej lubię…”. Dziecko je kończy i odrzuca do prowadzącego.

 

2. Zagadka: Zmiana położenia akcesoriów komputerowych -prawidłowo określa zmianę w układzie przedmiotów.

 

3. Rozwiązywanie rebusów tematycznych z hasłami: ekran, monitor, komputer (dzieci starsze).

 

Ćwiczenie graficzne -wykańczanie wykropkowanego obrazka- komputer (dzieci młodsze)

 

4. Rozmowa: co to jest uzależnienie? Od czego można się uzależnić?

-wie, co to jest uzależnienie

(to inaczej nałóg, czynienie zależnym od czegoś, podległym).

 

5. Oglądanie filmu „Uzależnienie od gier komputerowych”

Rozmowa na temat filmu oraz innych możliwości wykorzystania czasu wolnego.

 

6. Pokaz różnych gier planszowych. Wykonanie gry planszowej „Gra z komputerem” (młodsze dzieci), „W lesie” (starsze dzieci).

Dzieci wyklejają trasę gry papierowymi kółkami w odpowiednim kolorze oraz doklejają choinki do gry „W lesie”.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Scenariusz_Wykonanie_gry_planszowej_jako_alternatywy_dla_gry_komputerowej.doc

 

Zalacznik-schemat gry.doc

 

Film o uzależniu od komputera: https://youtu.be/B4H_OE-mRtA