Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz spotkania z pracownikiem Narodowego Banku Polskiego

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z PRACOWNIKIEM NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Miejsce: Klinika Psychiatrii
Termin: 12.05.2014
Organizatorzy: Anna Szopa, Bożena Gęborys

I CELE:
Cel terapeutyczny:
- wdrażanie do celowej pracy i rozbudzenie wiary we własne siły
- podnoszenie motywacji do pokonywania trudności
Cele szczegółowe:
- zapoznanie uczniów z aktualną sytuacją dotyczącą środków płatniczych
- pogłębianie świadomości uczniów pozwalającej na uczestnictwo w życiu gospodarczym
- inspirowanie do rozwijania zdolności i zainteresowań związanych z ekonomią
i rynkiem
- promocja szkoły w środowisku lokalnym

II METODY:
- burza mózgów
- pogadanka z elementami wykładu informacyjnego
- pokaz
- objaśnienie

III ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- ulotki i mapki obrazujące zmiany w zakresie środków płatniczych
- plakaty zawierające zasady zawierania bezpiecznych pożyczek
- brykiety zniszczonych banknotów

IV CZAS TRWANIA:
45 minut

V PRZEBIEG IMPREZY:
1. Powitanie zaproszonego gościa, nauczycieli i uczniów uczestniczących w spotkaniu.
2. „Pieniądz wczoraj i dziś” – wykład na temat historii pieniądza oraz współczesnej polityki pieniężnej.
3. Pogadanka z elementami pokazu dotycząca modernizacji środków płatniczych: zmiany
i zabezpieczenia nowych banknotów od kwietnia 2014 r.
4. Strefa euro w pigułce – pytania i odpowiedzi.
5. Objaśnienie zasad zawierania bezpiecznych pożyczek.
6. Podsumowanie spotkania i zakończenie.


Opracowała: Anna Szopa