Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz spotkania z gościem z Wielkiej Brytanii

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z GOŚCIEM Z WIELKIEJ BRYTANII

Miejsce: Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr Jurasza
Termin: 07.05.2014  
Organizator: Anna Szopa

I CELE:
Cel terapeutyczny:
- odreagowanie napięć nerwowych poprzez aktywny udział w spotkaniu
- podnoszenie motywacji do pokonywania trudności
- rozbudzenie wiary we własne siły i umiejętności
- wdrażanie do celowej pracy
Cele szczegółowe:
- rozbudzanie zainteresowania uczniów Wielką Brytanią w aspekcie językowym i krajobrazowym
- poznawanie odrębności kulturowej oraz walorów turystycznych wybranych regionów Wielkiej Brytanii
- zachęcenie do doskonalenia takich sprawności językowych jak słuchanie i mówienie
- promocja szkoły w środowisku lokalnym

II METODY:
- podające: pogadanka, anegdota
- problemowe: burza mózgów
- eksponujące: film
- programowe: z użyciem komputera
- praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe

III ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- filmy z kanałów edukacyjnych „YouTube” oraz „TEDEd”
- prezentacja multimedialna Power Point o Anglii
- zdjęcia własne przedstawiające walory turystyczne wybranych państw europejskich
- zabawy i ćwiczenia językowe
- mapa Wielkiej Brytanii
- mapa Europy
- laptop
- tablica interaktywna
- duży słownik polsko-angielski, angielsko-polski Langenscheidt, 2009.

IV PRZEBIEG SPOTKANIA:
1. Powitanie zaproszonego gościa, nauczycieli oraz uczniów.
2. Autoprezentacja gościa z Wielkiej Brytanii.
3. Anglia w pigułce – pokaz filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnej.
4.  Interaktywna podróż po Europie.
5. „100 pytań do …” – wywiad z native speakerem.
6. „ My hobby is …” – zabawy i ćwiczenia językowe.
7. Podsumowanie i zakończenie spotkania.Opracowała: Anna Szopa