Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz spotkania z gościem z Niemiec

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z GOŚCIEM Z NIEMIEC


Miejsce: Wojewódzki Szpital Dziecięcy
Termin: 05.03.2013  
Organizator: Anna Szopa


I CELE:
Cel terapeutyczny:
- odwrócenie uwagi dziecka chorego od przykrych doświadczeń związanych z hospitalizacją poprzez aktywne uczestnictwo w imprezie
- rozbudzenie wiary we własne siły i umiejętności
- umożliwienie osiągnięcia sukcesu
Cele szczegółowe:
- przybliżenie wiedzy na temat karnawału obchodzonego w Niemczech, a dokładnie w regionie o nazwie Schwarzwald („Czarny Las”, położony w południowo – zachodnich Niemczech)
- poznawanie odrębności kulturowej i walorów turystycznych Bawarii
- rozbudzanie zainteresowania tematyką związaną z językiem, kulturą, geografią i tradycjami niemieckimi
- rozwijanie receptywnych i produktywnych sprawności językowych, takich jak: słuchanie i mówienie

II METODY:
- podające: pogadanka z elementami wykładu
- eksponujące: film, pokaz połączony z przeżyciem
- programowe: z użyciem komputera
- praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe

III ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- prezentacje multimedialne Power Point na temat regionu Bawarii oraz bajkowych zamków króla Ludwika II: Hohenschwangau, Neuschwanstein i Linderhof
- prezentacja multimedialna Power Point dotycząca karnawału w regionie Schwarzwald
- filmy „König Ludwig Sommerreise” i „König Ludwig Winterreise“
- quiz wiedzy o niemieckich świętach i uroczystościach
- mapa Niemiec
- plakaty tematyczne o świętach w Niemczech
- laptop
- głośniki
- rzutnik i ekran
- słowniki kieszonkowe Langenscheidt polsko-niemiecki, niemiecko-polski. Berlin und München. 2002,

IV PRZEBIEG SPOTKANIA:
1. Powitanie gościa, personelu medycznego, rodziców, nauczycieli oraz uczniów.
2. Autoprezentacja gościa z Niemiec.
3. Interaktywna wycieczka na zamek Hohenschwangau – prezentacja regionu Bawarii oraz prelekcje filmów związanych z królem Ludwikiem II.
4. Bawaria w pigułce – pokaz prezentacji multimedialnych bajkowych zamków.
5. ABC karnawału w Schwarzwald – pogadanka z elementami wykładu.
6. Konkurs wiedzy na temat świąt i uroczystości w Niemczech – ćwiczenia praktyczne.
7. Rozstrzygnięcie części konkursowej.
8. Wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców.
9. Podsumowanie i zakończenie spotkania.


Opracowała: Anna Szopa