Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz spotkania pt. „Pielęgnujemy tradycje wielkanocne” w Szpitalu im. Jurasza w dniu 15.04.2014 r.

Cele:
• wprowadzenie radosnej atmosfery w związku ze zbliżajacymi się świętami;
• zapoznanie z tradycjami i obrzędami nawiazujacymi do tradycji wielkanocnych;
• rozładowanie napięć i frustracji spowodowanych pobytem w szpitalu poprzez udział w zabawach i działaniach plastycznych;
• kształcenie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
• nawiązywanie kontaktów koleżeńskich oraz integracji w grupie rówieśniczej.

Metody:
• praktycznego działania;
• prezentacja;
• inscenizacja;
• praca z tekstem - krzyżówka;
• metody oparte na słowie: pogadanka.

Formy pracy:
• grupowa;
• indywidualna.

Środki dydaktyczne:
• krzyżówka tematyczna;
• odtwarzacz i płyta CD z odgłosami przyrody;
• wystawa ozdób i symboli wielkanocnych (materiały własne);
• artykuły papiernicze – krepa, papier kolorowy, szablony – kura, zając, wzór palmy; patyki, koszyk ze święconką itp.
• materiały mówiące o polskich, ludowych zwyczajach wielkanocnych.

Przebieg:

1. Powitanie dzieci i gości biorących udział w spotkaniu.
2. Świąteczna piosenka powitalna: „Witamy Was w świąteczny czas”;
3. Nawiązanie do tematyki wielkanocnej.
4. Prezentacja teatrzyku sylwet pt. „Wędrówka przez las”.
5. Wykonywanie zadań plastyczno technicznych: kurki, zajączki, palmy wielkanocne;
6. Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „Mazurek” - pogadanka na temat znaczenia  kluczowego słowa.
7. Pożegnanie dzieci i rodziców oraz złożenie życzeń z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.
8. Zaproszenie do wystawy stołu wielkanocnego.


Organizatorzy:
Honorata Glaza-Gulgowska, Iwona Górczyńska, Joanna Grochowska, Bożena Wysińska.