Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz pozalekcyjnych zajęć wychowawczych "Bałwan - zimowy piórnik na kredki. Wesołe ćwiczenia z myślenia"

Scenariusz pozalekcyjnych zajęć wychowawczych

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Plik do pobrania: scenariusz_balwan_zimowy_piornik_na_kredki_2016.doc

Imię i nazwisko nauczyciela

Bożena Wysińska

Przedmiot / rodzaj zajęcia

Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

Etap edukacyjny / Grupa wiekowa

Grupa łączona

Temat zajęć

Bałwan-zimowy piórnik na kredki .

Wesołe ćwiczenia z myślenia.

Data obserwacji

11.02.2016

Oddział

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Szpital Uniwersytecki UMK

im. A. Jurasza w Bydgoszczy

Cele:- Rozładowywanie napięć psychicznych związanych z pobytem w szpitalu poprzez udział w zajęciach plastycznych i zabawach logicznych.

- Poznanie techniki wykonania pojemnika na kredki

- Nawiązywanie kontaktów rówieśniczych i współpracy w zespole

- Rozwijanie umiejętności intelektualnych w czasie zabaw umysłowych

Metody: praktycznego działania, pokaz, integracyjna, rozmowa

Formy pracy : indywidualna, zespołowa

Cele w języku ucznia :

- Uczeń samodzielnie zaprojektuje i wykona bałwana oraz ozdobi różnorodnymi, dostępnymi materiałami

- Aktywnie uczestniczy w zabawie, przedstawia się grupie, wita z sąsiadami, i wymienia wyraz związany z zimą

- Udziela prawidłowych odpowiedzi na temat bezpieczeństwa

- Narysuje podany obrazek do kalamburów. Odgadnie obrazki, które narysują inne osoby. Odgadnie hasło krzyżówki.

- Dopasuje fragmenty wyrazów i prawidłowo odszyfruje zakodowane hasło

- Wyszukasz element nie pasujący do pozostałych rysunków

- Wstawisz litery do labiryntu i odczytasz utworzone hasło

Środki dydaktyczne:

Literatura: "Świerszczyk" nr3 -1.02.2015, teksty wiersza "Zima" B. Froma,

Kartki, kredki; teksty zdań –prawda, fałsz ; zdania-co decyduje o powodzeniu zabaw zimowych; wycięte fragmenty tekstu i tablica do wklejenia liter; napisy, pisaki, kawałki tkanin płyty DVD, słoiki, bałwanek, brystol biały i kolorowy, klej, szablony części bałwana do odrysowania, kółka, paski kolorowego papieru, pocięte zdania-co decyduje o powodzeniu zabaw zimowych, obrazek labirynt, ilustracje przedmiotów związanych z zimą.

Strategiczne umiejętności ucznia

Przebieg zajęć

 

1. Powitanie uczestników zajęć i zapoznanie z tematem zajęć. Poinformowanie uczniów na co należy zwracać uwagę na zajęciach.

Umiejętność pracy zespołowej

2. Zabawa integracyjna."Jak to miło i wesoło gdy bałwanek krąży wkoło" poprzedzona wierszem "Zima"- dzieci przekazują sobie kolejno bałwanka, witają się dowolnie wybraną częścią ciała z kolegą z prawej i następnie z lewej strony i mówią wyraz związany z zimową porą roku np. mróz, śnieg, lód itp. lub dlaczego podoba im się zima.

Myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa

3. Praca plastyczno – techniczna: wykonanie pojemnika na kredki-przy użyciu różnorodnych materiałówodrysowywanie i łączenie poszczególnych elementów, ozdabianie pracy i estetyczne wykończenie pracy.

Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w piśmie.

4. Prezentacja, omówienie prac plastycznych. Wystawa prac. Pochwała za ich wykonanie oraz wręczenie upominków.

Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w piśmie

5.Czytanie zdań na temat bezpieczeństwa i określanie czy są prawdziwe czy fałszywe. (Do odpowiedzi użyj słowa TAK lub NIE- przy każdym ze zdań. Odpowiedź ilustruj gestem ułożonym z dłoni w kształcie litery T- tak lub nie- dłoń skierowana pionowo.

Myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa

6. Segregowanie wyrazów mówiących o tym, co decyduje o bezpieczeństwie i powodzeniu zabaw zimowych. -odpowiednio na koło czerwone (decydujące o bezpieczeństwie) lub zielone (nie decydujące ).

Myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa

7. Krzyżówkowe kalambury z hasłem; (hasło- BAŁWAN).

Wybrane osoby rysują kolejno obrazki: kubek, narty, łyżwy, gwiazdkę, czapkę, sanie. Pozostali odgadują ich nazwy. Ten, kto pierwszy odgadł prawidłowo obrazek wpisuje jego nazwę w narysowanych kratkach. Rysujący kubek informuje, ze trzecia kratka zaznaczona na kolorowo zawiera pierwszą literę do szukanego hasła np. kubek-litera b – to pierwsza litera hasła "bałwan". Następna osoba rysuje narty itd.

Myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych

8. Wspólne dopasowywanie figur z fragmentami tekstu do tabelki i odczytanie zaszyfrowanego zdania: Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą".

Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w piśmie.

9. Zabawa - Co nie pasuje ?

Wyszukanie jednego elementu nie pasującego do rysunków tematycznie związanych z zimą. Przekazanie rozwiązania szeptem do ucha kolegi-jak w głuchy telefon.

Umiejętność komunikowania się w to języku ojczystym i w obcym w mowie i w piśmie.

10. Zabawa logiczna "Wstaw litery”.

Wstawianie literek z labiryntu i utworzenie hasła (śnieg).

Pierwsze litery odgadniętych znaczeń rysunków należy wpisać do połączonych z nimi kratek. Litery te czytane kolejno tworzą rozwiązanie i odpowiedź na pytanie –Co sprawia dzieciom frajdę zimą?

Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w obcym w mowie i w piśmie.

11. Ewaluacja zajęć. Wręczenie upominków, pożegnanie uczestników zajęć. Porządkowanie stanowiska pracy.

  1. Zabawa integracyjna. "Jak to miło i wesoło gdy bałwanek krąży wkoło" poprzedzona jest odczytaniem wiersza o zimie.

Podczas zabawy dzieci przekazują sobie kolejno bałwanka ,śpiewając tekst "Jak to miło i wesoło gdy bałwanek krąży wkoło. Bałwan tu, bałwan, bałwan tu i tam" i mówią wyraz związany z zimową porą roku. Piosenkę śpiewamy, aż wszystkie dzieci kolejno wykonają zadanie np. mróz, śnieg, lód itp. Jeśli zabraknie pomysłów uczestnicy mówią jakiś tekst nawiązujący do zimy wymyślony przez siebie.

Wiersz "Zima"- B. Froma

Saniami Pani Zima przybyła,

Wspaniałe czapy drzewom uszyła.

Ubrała dachy w płaszcze zimowe,

wszystkim rozdała kołdry puchowe.

Mróz w artystę się zabawia,

Wciąż do czarów bardzo skory.

Namalował mroźne kwiaty,

piękne liście, różne wzory.

Wichry wieją z każdej strony

I ziąb ściska niesłychanie.

Z nieba puch zimowy leci,

będą mieć uciechę dzieci.

  1. Praca plastyczna: bałwan-zimowy pojemnik na kredki.

Inspiracją do wykonania bałwanka - zimowego piórnika były pomysły zaczerpnięte z Internetu, zmodernizowane na bazie pomysłów zrealizowanych wcześniej na zajęciach pozalekcyjnych w szpitalu. Były to: lampion-krasnal i pojemnik na drobiazgi, w których bazowym materiałem był szklany słoik. (zobacz zdjęcie).

Do wykonania bałwana przygotować należy różnorodne materiały. Są to: płyta DVD, na której zamocowany jest słoik za pomocą taśmy dwustronnej. Taśma służy również do połączenia uprzednio ozdobionego według własnego pomysłu paska brystolu, zamocowanego wokół słoika, na całej jego wysokości. Wycinamy poszczególne elementy bałwana: głowę z korpusem, ręce, stopy, kapelusz lub czapka z materiału lub wycinanki do wyboru. Rysujemy pisakami oczy, usta i policzki. Łączymy wszystko w całość klejem, a bałwana mocujemy taśmą dwustronną do słoika. W miotłę przygotowaną ze słomki lub rurki z papieru, wciskamy włosie lub pocięty papier, zatykamy pod ręką, przyklejamy od spodu taśmą.

  1. Przeczytaj uważnie zdania i powiedz czy są prawdziwe czy fałszywe. Do odpowiedzi użyj słowa TAK lub NIE- przy każdym ze zdań. Odpowiedź ilustruj gestem ułożonym z obu dłoni w kształcie litery T- tak lub nie- poziome położenie dłoni.

Wolno wchodzić na zamarznięte jezioro. ……n…..

Kulig można zaprzęgać do auta. ……….n

Wolno rzucać się śnieżkami. ……..t

Można przechodzić na pasach . ………. t

Po przemoczeniu ubrania na śniegu należy się wysuszyć. …….t.

Podkładaj kij od hokeja pod nogi kolegi, bo to fajna zabawa ………n

Gdy spadnie śnieg trzeba go odśnieżyć i posypywać chodniki oraz drogi piaskiem. ……t

  1. Co decyduje o bezpieczeństwie i powodzeniu zabaw zimowych. Posegreguj pocięte paski wyrazów-odpowiednio na koło czerwone (te, które decydują o bezpieczeństwie) lub zielone (nie decydujące o bezpieczeństwie).

Bezpieczne miejsca zabawy. Sprawdzony sprzęt sportowy. Odpowiednie ubranie.

Warunki pogodowe. Koledzy. Ciekawa książka. Śpiewanie. Umyte zęby. Posprzątany pokój.

Dobre gry komputerowe itp.

 

  1. Krzyżówkowe kalambury z hasłem; (hasło- BAŁWAN)

Wybrane osoby rysują kolejno obrazki: kubek, narty, łyżwy, gwiazdkę, czapkę, sanie.

Pozostali odgadują nazwę obrazka. Następnie osoba która odgadła prawidłowo obrazek pisze wyraz w narysowanych kratkach. Kratka zaznaczona na kolorowo zawiera pierwszą, a następnie kolejne litery z obrazków do szukanego hasła. Znak x to kolorowa litera.

KUBEK

   

x

   

NARTY

 

x

     

ŁYŻWY

x

       

GWIAZDKA

     

x

       

CZAPKA

   

x

     

SANIE

   

x

   
           

Hasło

 

  1. Dopasuj fragmenty tekstu i odczytaj napis. "Bądź takim, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą". Pociąć obrazek literowy na dowolne figury po kilka liter. Kontury figur identycznie zaznaczyć na pustej tabelce-szachownicy. Rozłożyć poszczególne części obrazka literowego. Zadanie polega na dopasowaniu figur z literami na planszy z zaznaczonymi konturami figur i prawidłowym odczytaniu hasła.

B

Ą

D

Ź

T

A

K

I

M

,

A

B

Y

Ś

N

I

E

M

U

S

I

A

Ł

C

Z

E

R

W

I

E

N

I

Ć

S

I

Ę

P

R

Z

E

D

S

A

M

Y

M

S

O

B

Ą

                   
                   
                   
                   
                   
  1. Zabawa - "Co nie pasuje ?"

Polega na wyszukaniu jednego elementu nie pasującego do rysunków tematycznie związanych z zimą. Rozwiązania zabawy przekazujemy szeptem do ucha kolegi-jak w głuchy telefon. Ostatni mówi głośno, co usłyszał.

  1. Zabawa logiczna "Wstaw litery".

Wykonać pięć rysunków zaczynających się na kolejne litery hasła; śnieg np. ślizgawka, narty, iglo, ekierka, góra. Od obrazków narysować poplątaną linię wiodącą do kratek u dołu, mieszczących się pod każdym z obrazków. Pierwsze litery odgadniętych znaczeń rysunków należy wpisać do połączonych z nimi kratek. Litery te czytane kolejno tworzą rozwiązanie i odpowiedź na pytanie – Co sprawia dzieciom frajdę zimą?

Opracowanie : Bożena Wysińska