Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz imprezy z okazji Święta Niepodległości

1) Termin: 08.11.2010
2) Miejsce: Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr Jurasza w Bydgoszczy, odział chirurgii dziecięcej, świetlica szkolna
3) Czas trwania: 60 minut
4) Uczestnicy: pacjenci oddziału chirurgii dziecięcej, ortopedii, okulistyki, gastroenterologii, uczniowie klasy terapeutycznej Katedry Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego

5) Cele:
- uwrażliwianie na wartości związane z ojczyzną
- kształtowanie szacunku wobec własnego państwa
- przyjmowanie właściwej postawy wobec symboli narodowych
- rozwijanie zainteresowań historią Polski
- nauka wybranych pieśni patriotyczno-wojskowych
- odwracanie uwagi od choroby poprzez aktywny udział w spotkaniu

6) Metody:
- słowna: wykład, pogadanka
- poglądowa
- praktycznego działania

7) Środki dydaktyczne:
- informacje historyczne na temat genezy Święta Niepodległości oraz hymnu – załącznik nr 1
- * pieśni patriotyczno-wojskowe: „Pałacyk Michla”, „My pierwsza brygada”, „Hej hej ułani”, “Wojenko, wojenko” – załącznik nr 2
- wiersze okolicznościowe przygotowane przez 7 Łochowską DH „Szare Wilki” przy szczepie 7 BDH „Zielona Siódemka”
- quiz wiedzy historycznej – załącznik nr 3
- płyta CD „Moja Polska” z nagraniem hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego”
- podziękowania
- dekoracje okolicznościowe, gazetka nt. Święta Niepodległości

* Nauka pieśni patriotyczno-wojskowych przebiegała przy dźwiękach gitary i akordeonu.

8) Umiejętności uczniów:
- uczeń zna genezę Święta Niepodległości oraz hymnu Polski,
- uczeń śpiewa hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”,
- uczeń zna wybrane pieśni patriotyczno-wojskowe i z pomocą tekstu potrafi je zaśpiewać,
- uczeń zna symbole narodowe,
- uczeń potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania w quizie historycznym.

9) Przebieg imprezy
1. Powitanie zaproszonych gości i uczestników.
2. Hymn Polski – muzyka z CD.
3. Słowo wstępne o hymnie, kilka słów o genezie samego święta.
4. Piosenka „Pałacyk Michla.”
5. Występ 7 Łochowskiej Drużyny Harcerskiej „Szare Wilki” przy szczepie 7 Bydgoskiej Drużyny    Harcerskiej „Zielona Siódemka.”
6. Piosenka „My pierwsza brygada”.
7. Zabawy i pląsy harcerskie - 7 Bydgoska Drużyna Harcerska „Zielona Siódemka.”
8. Podsumowanie występu i zabaw.
9. Piosenka „Hej hej ułani.”
10. Quiz wiedzy historycznej.
11. Piosenka „Wojenko, wojenko.”
12. Podsumowanie imprezy, wręczenie podziękowań.
13. Zakończenie.

Organizatorzy, opracowanie scenariusza imprezy: Anna Szopa, Joanna Kotulska