Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz imprezy z okazji światowego dnia wiedzy o wrodzonych wadach serca oraz z okazji walentynek

PROWADZĄCY:  Beata Kocoń, Małgorzata Sakowska
DATA IMPREZY: 15.02. 2011
MIEJSCE: Wojewódzki Szpital Dziecięcy.
UCZESTNICY: dzieci z oddziałów: kardiologii, pneumonologii, endokrynologii, laryngologii

TEMAT: „ Serce, źródło życia i miłości”

METODY:
-aktywizująca: integracyjna
-słowna: rozmowa
-czynna: praktycznego działania, zajęcia twórcze
-poglądowa: pokaz

CELE OGÓLNE:
1. Odreagowanie napięć związanych z pobytem w szpitalu poprzez  udział w zabawie.
2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie poprzez stwarzanie atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości i współpracy.
3. Kształtowanie przekonania, że od naszej wiedzy i świadomości zależy nie tylko nasze zdrowie i życie, ale także możliwość pomocy innym.
4. Rozwijanie twórczej aktywności i ekspresji poprzez wykonanie pracy z zaproponowanych elementów ( składane plecionki – serca).

CELE OPERACYJNE:
- uczniowie umieją nawiązać dobry kontakt z rówieśnikami
- potrafią rozwiązać rebusy i cyfrową łamigłówkę
- znają numer telefonu na pogotowie ratunkowe
- potrafią wykorzystać swoją wiedzę i rozwiązać krzyżówki
- znają postaci z filmów
- potrafią zaznaczyć gdzie znajduje się serce, płuca, aorta, wątroba, żołądek
- potrafią złożyć ze słów aforyzmy tematyczne
- umieją dokończyć przysłowia o miłości
- potrafią przetłumaczyć łaciński aforyzm
- umieją reprezentować drużynę
- potrafią wybrać poprawne odpowiedzi z testu
- potrafią wyciąć i złożyć serce
- potrafią wg wzoru pokolorować obrazek
- potrafią cieszyć się z otrzymanych upominków

PRZEBIEG IMPREZY:

1. Podział na grupy.
2. Powitanie i wprowadzenie do tematyki spotkania.
3. Rozwiązywanie zadań konkursowych
- rebusy
- cyfrowa łamigłówka
- krzyżówki z hasłem
- rozpoznawanie gdzie znajdują się – serce, płuca, aorta, wątroba, żołądek.
- rozwiązywanie quizu dotyczącego pracy serca i zdrowego trybu życia
- przyporządkowanie postaci ze znanych filmów, bajek, utworów literackich, historycznych
- szeregowanie słów w  przysłowiach
- kończenie zdań
- podstawianie liter by otrzymać tłumaczenie łacińskiego aforyzmu.  
- praca plastyczna – składanie serc, kolorowanie obrazków
4. Podsumowanie konkursu.
5. Wręczenie wszystkim dzieciom upominków.

MATERIAŁY  POMOCNICZE:
- zadania i kolorowanki dla najmłodszych uczestników imprezy
- papierowe elementy do wykonania prac plastycznych
- płyta z nagraniem piosenek o miłości