Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz imprezy o Bydgoszczy


MIEJSCE SPOTKANIA: Wojewódzki Szpital Dziecięcym – sala „malinowa”

TEMAT: Bydgoszcz – nasza mała ojczyzna.
DATA: 19 stycznia 2011 roku.
UCZESTNICY: dzieci starsze i dzieci młodsze z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
z oddziałów: endokrynologii, kardiologii, pneumonologii i laryngologii
PROWADZĄCY: Beata Kocoń, Bożena Jakubiak, Milena Kozik

METODY:
•    słowna: rozmowa
•    poglądowa: pokaz
•    czynna: zajęć praktycznych


CELE GÓLNE:
1.    Wspieranie procesu leczenia poprzez dostarczanie pozytywnych przeżyć w czasie uczestnictwa w imprezie ogólnoszpitalnej.
2.    Dostarczenie i utrwalenie wiedzy na temat Bydgoszczy stolicy województwa kujawsko – pomorskiego.
3.    Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i zgodnego współzawodnictwa pomiędzy zespołami.

CELE OPERACYJNE:
•    uczniowie potrafią podać prawidłowe odpowiedzi na zadane pytania
•    umieją prawidłowo zestawić ze sobą nazwy
•    potrafią znaleźć ukryte nazwy związane z Bydgoszczą, odnaleźć nazwy bydgoskich dzielnic, odczytać ukryte hasło
•    umieją rozwiązać krzyżówkę obrazkową i odczytać hasło
•    potrafią dobrać prawidłowe podpisy pod obrazkami
•    potrafią rozwiązać rebusy
•    umieją ułożyć mozaikę
•    potrafią pokolorować obrazki
•    potrafią ułożyć puzzle

PRZEBIEG IMPREZY:

1.    Podział na grupy.
2.    Powitanie uczestników i gości.
3.    Wysłuchanie hymnu Bydgoszczy.
4.    Przedstawienie tematu spotkania, określenie zasad rozwiązywania i oceniania zadań.
5.    Rozpoczęcie zabawy:
a)    pytania związane z herbem Bydgoszczy – za 5 punktów (4 punkty za prawidłowe odpowiedzi + 1 punkt dla grupy, która najszybciej skończyła zadanie)
b)    dobieranki (zestawienie nazw) – za 8 punktów (7 punków za prawidłowe zestawienie nazw + 1 punkt dla najszybszej grupy)
c)    bystre oko –  za 14 punktów (13 punktów za prawidłowe rozwiązanie + 1 punkt dla najszybszej grupy)
d)    krzyżówka obrazkowa – za 10 punktów (9 punktów za prawidłowe rozwiązanie + 1 punkt dla najszybszej grupy)
e)    skojarzenia obrazkowe – za 7 punktów (6 punktów za prawidłowe skojarzenia + 1 punkt  dla najszybszej grupy)
f)    rebusy – maksymalnie 5 punktów (4 punkty za prawidłowe rozwiązanie rebusów + 1 punkt dla najszybszej grupy)
g)    krzyżówka – za 10 punktów (9 punktów za prawidłowe rozwiązanie + 1 za czas)
h)    pytania o Bydgoszczy – 10 punktów (9 za prawidłowe odpowiedzi + 1 dla najszybszej grupy)
i)    bydgoska mozaika – 4 punkty dla grupy, która pierwsza ułoży mozaikę, 3 punkty dla grupy, która skończy jako druga, 2 punkty dla grupy, która skończy zadanie trzecia
z kolei, 1 punkt dla grupy, która ułoży mozaikę ostatnia
6.    Podsumowanie punktacji.
7.    Rozdanie nagród.
8.    Słodki poczęstunek.
9.    Powrót na oddziały.

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAJMŁODSZYCH:
-    obrazki tematyczne dotyczące Bydgoszczy do pokolorowania dla najmłodszych uczestników imprezy (herb Bydgoszczy, Pan Twardowski itp.)
-    puzzle związane z Bydgoszczą (zabytki, obiekty itp.)