Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Scenariusz imprezy międzyoddziałowej "Legendy bydgoskie"

Cele ogólne:

- Rozbudzanie zainteresowań aktorskich.

- Poznanie elementów historii Bydgoszczy na podstawie legend: „O powstaniu Bydgoszczy’, „O herbie”, „ O panu Twardowskim”.

- Odwrócenie uwagi od choroby poprzez wdrażanie do podejmowania działania oraz stworzenie dzieciom możliwości prezentowania ich osiągnięć


Umiejętności uczniów:

- Uczeń zna wybrane legendy o Bydgoszczy.

- Uczeń aktywnie uczestniczy w inscenizacji legend i potrafi modulując głos

naśladować postacie.

- Uczeń zna główne zabytki, obiekty społeczno kulturalne i sportowe,

dzielnice, rzeki i miasta położone w pobliżu Bydgoszczy.

- Uczeń zna elementy historii miasta.

- Uczeń zna miejsca pamięci narodowej związane z Bydgoszczą.

- Uczeń potrafi rozwiązać krzyżówkę, eliminatkę.

- Uczeń potrafi ułożyć rozsypankę wyrazową.


Pomoce:

- stroje dla aktorów, rekwizyty, parawan, trzy plansze przedstawiające ratusz bydgoski, spichrze, Brdyujście,

- krzyżówki, eliminatki, pytania konkursowe, pytania quizowe,

- nagranie muzyczne K. Herwina : Najsłynniejsze utwory Fryderyka Chopina,

- zdjęcia i ilustracje przedstawiające obiekty Bydgoszczy,

- herb Bydgoszczy,

- tablica z punktacją.


Czas trwania
 : 90 min

Uczestnicy:

Pacjenci z Oddziałów: Laryngologii, Neurologii.


Przebieg zajęć:

 1. Powitanie przybyłych gości.
 2. Inscenizacja legend o Bydgoszczy 
  a) „Legenda o powstaniu Bydgoszczy”, 
  b) „Legenda o herbie Bydgoszczy”, 
  c) „ Legenda o Panu Twardowskim”.
 3. Wysłuchanie utworu F. Chopina w wykonaniu K. Herwina.
 4. Konkurs wiedzy o Bydgoszczy. 
  a) Podział uczestników na 3 zespoły (laryngologia, neurologia, dzieci przedszkolne). Zespoły 1 i 2 są zróżnicowane wiekowo. Zespół 3 stanowią dzieci w wieku przedszkolnym. 
  b) Krzyżówki z hasłem „Bydgoszcz” dla dwóch zespołów. Dzieci przedszkolne-odgadywanie kolorów w herbie na podstawie ilustracji. 
  c) Eliminatka „Bystre oko” ukryte nazwy i dzielnice związane z Bydgoszczą”.Dzieci przedszkolne: liczenie ilości wież w herbie miasta. 
  d) Pytania konkursowe. 
  e) Rozsypanka wyrazowa. 
  f) Krzyżówka z hasłem „Bydgoszcz i okolice".Dzieci przedszkolne- kolorowanie sylwety Łuczniczki. 
  g) Dokończanie zdań. 
  h) Pytania dotyczące znajomości legend. 
  i) Odgadywanie obiektów Bydgoszczy na podstawie zdjęć. 
  j) Krzyżówka. 
  k) Quiz o Bydgoszczy.
 1. Podsumowanie wyników poszczególnych zespołów. Rozdanie nagród za udział w inscenizacji oraz dyplomów za osiągnięcia konkursowe. Podziękowanie za udział w imprezie.


 Autorki scenariusza:
 Bożena Jakubiak, Milena Kozik