Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Konspekt pozalekcyjnych zajęć wychowawczych "Witamy wiosnę" - zobacz galerię zdjęć.

Temat:             „Witamy wiosnę - zabawy wiosenne”

Prowadzący:     Bożena Wysińska

Oddział:            Klinika Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego UMK

Grupa wiekowa: łączona

Data: 17.03.2011


Cele:

-         Wprowadzenie radosnej atmosfery, przeciwdziałającej powstawaniu napięć emocjonalnych oraz odwrócenie uwagi od przykrych zabiegów poprzez udział w zajęciach wychowawczych poświęconych powitaniu nowej pory roku - wiosny

-     Doskonalenie zręczności, szybkości i reakcji na sygnały

-     Przestrzeganie zasady ,, fair play”w zabawach tematycznych  

-     Rozbudzanie inwencji twórczej i pomysłowości

-         Kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

-     Poszarzanie wiadomości i doświadzczeń nt. wiosny

 

Metody:

-         słowna: dyskusja, rozmowa,

-         czynna: praktycznego działania,

-         pokaz

 

Środki dydaktyczne:

komputer, film o wiośnie, tablica multimedialna, akordeon, kolorowe kartki ksero, kolorowe  kółka duże, małe, biedronki na sznurkach, klej, nożyczki, taśma mocująca, kredki, sylaby z nazwami kwiatów wiosennych, kolorowe apaszki, kapelusz, bukiet kwiatów,opowiadanie o wiośnie

 

Strategiczne umiejętności ucznia

Cele operacyjne, wskazówki

Przebieg zajęć

1. Efektywna współpraca w grupie i zespole.

- Uczeń potrafi przygotować swoją wizytówkę do udziału w zajęciach.

Powitanie.

Przygotowywanie wizytówki – emblematu z imieniem na kartonikach w kształcie wydartego kwiatka

2. Prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych.

- ogląda film i slajdy z kwiatami wiosennymi, potrafi włączyć się do rozmowy tematycznej

- maluje kwiat wiosenny na tablicy multimedialnej i określa jego nazwę

Oglądanie filmu o wiośnie oraz prezentacja kwiatów wiosennych

 

Malowanie własnych kwiatów na tablicy multimedialnej

3.Odniesienia zdobytej wiedzy do praktyki

- Słucha opowiadania o wiośnie,

Potrafi wspólnie ubierać panią wiosnę w zgromadzone rekwizyty

Wybór dziecka na panią wiosnę- wykorzystanie rekwizytów i wspólne strojenie dziecka wiosny

Słuchanie opowiadania o wiośnie

 

4. Odniesienia zdobytej wiedzy do praktyki

- potrafi odszukać podane sylaby i utworzyć z nich nazwy kwiatów wiosennych

Wyszukiwanie sylab tworzących nazwy kwiatów wiosennych

5. Efektywne współdziałanie w zespole

- Potrafi odnaleźć na ilustacji z kwiatami ukryte motyle

Zabawa na spostrzegawczość-odszukiwanie na ilustracji z kwiatami ukrytych motyli

 

6. Efektywne współdziałanie w zespole

-Bierze udział w zaproponowanej zabawie-współzawodnictwie biedronek, uznaje zasadę ,, fair play”

Zawody biedronek w parach umocowanych na sznurkach

7. Odniesienie zdobytej wiedzy do praktyki.

-  Potrafi odgadnąć zagadkę

Rozwiązywanie zagadki (marzec)

8. Odniesienie zdobytej wiedzy do praktyki

Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji.

- potrafi rysować kreski tworzące trapez -w rytmie marszowym na 4/4

- radzi sobie ze złożeniem kół ich obcięciem i przyklejeniem w kompozycję kwiatową

Zabawa muzyczno-plastyczna przy akompaniamencie piosenki marszowej

Wycina trapez imitujący doniczkę

Składa koła na pół trzy razy, obcina rogi, z uzyskanych kwiatków tworzy kompozycję w przygotowanej doniczce z papieru

9. Prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych.

- Uczeń ocenia swoje uczestnictwo  w zajęciach

Mocuje kompozycję kwiatową na wystawie

Ewaluacja i podsumowanie zajęć