Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Artykuły / Scenariusze

powrót

Działania na liczbach całkowitych.


Klasa IV - VI

Miejsce prowadzenia zajęć: Oddział Neurologii

Prowadzący:Katarzyna Trzebiatowska


Cele operacyjne:

kl. IV          

- uczeń  poprawnie wykonuje dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych,

-potrafi zastosować obliczenia matematyczne do zagadnień dotyczących zastosowania matematyki w życiu codziennym,

-zna kolejność wykonywania działań,

kl. V                           

 -potrafi zastosować mnożenie pisemne do rozwiązania zagadnienia z życia codziennego,

kl. VI                          

 - wskaże i zaznaczy na osi liczbowej liczbę przeciwną do danej,

 - poprawnie wykona dodawanie liczb całkowitych.


Cele terapeutyczne:

- odwrócenie uwagi od złego samopoczucia związanego z chorobą poprzez udział w zajęciach lekcyjnych

Materiały i środki dydaktyczne: Plansza z liczbami, czyste kartki papieru, karty pracy

Metody:

- rozmowa dydaktyczna, metoda czynnościowa

Przebieg lekcji:

1. Część nawiązująca:

◘ sprawdzenie zadania domowego

◘ przypomnienie wiadomości dotyczących działań w zbiorze liczb naturalnych, w zbiorze liczb całkowitych

2. Część właściwa:

Spośród zapisanych na kartonikach liczb:4; 56;-27;2 ½;-5;999;21;5,6;4321; -60; 32,12;-567;44;-5,3;-7777;

uczniowie klas IV wypisują liczby naturalne, kl VI wszystkie liczby całkowite i „wkładają” je do odpowiedniego worka.

Przebieg lekcji:

Zadania dla klasy IV i V

Zad. 1

Oblicz w pamięci:

67 + 24 =95 – 17 =48 + 56 =

5 * 15 =4 * 13 =60 : 12 =

39 : 13 =90 : 15 =73 – 45 =

Zad. 2

Pokoloruj rysunek (zadanie z ćwiczeń Matematyka +)

Zad. 3

Uczniowie klas IV i V zorganizowali jednodniową wycieczkę. Bilety kolejowe miały kosztować 325 zł. Na wycieczkę pojechało 3 uczniów więcej i wtedy za bilety zapłacono 364 zł. Ilu uczniów pojechało na wycieczkę?


Zad. 4

Oblicz wartości wyrażeń. Wyniki ułóż w porządku malejącym, a pod nimi napisz odpowiednią literę. Odczytaj nazwę ulubionych grzybów Oli.

E :(9 * 3) : 11 =

Z:(37 +17) : 9 + 13 =

Y:22 + 7 * 8 : 2 =

D:63 : 3 * 2 – 22 =

R:12 + 72 : 9 + 34 =

Zadania dla klasy VI

Zad. 1

Narysuj oś liczbową. Zaznacz na niej liczbę x i liczbę do niej przeciwną, gdy:

x = 1, x = 3 ¾,x = 4,x = -7,x = -2 ½,


Zad. 2

Uzupełnij:

Strata 6 i strata 7 to-6 + (-7) =

Strat 70 i strata 30 to ……………….

Strata 50 i zysk 70 to ………………

Zysk 75 i strata 120 to …………….

Strata 26 i zysk 19 to ………………

Zad. 3

Uzupełnij wyciąg z konta bankowego firmy PAKA

Bank Pewny WYCIĄG NR 33/05

Nr rachunku 032 34 0033 0000 4567 7800 0998 3421 z dnia …………….

PAKA sp. z. o. o.

Bydgoszcz, ul Jasna 3


Saldo poprzednie115 475+

Wpłynęło10 234+

Wypłacono103 700-

Wypłacono 31 250-

Wpłynęło13 876+

Wypłacono26 000-

Wpłynęło 49+

Saldo końcowe ……………………………


Zad. 4

Oblicz najprostszym sposobem:

105 + (-7) + (-13) + 30 =

-16 + 67 + (-10) + -(7) + 66 =

  1. Część podsumowująca:

◘ sprawdzenie wyników z kartami odpowiedzi

◘ podsumowanie i ocena pracy uczniów.