Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2022/2023

powrót

Spotkanie z psychologiem w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii.

Dzisiaj tj.17.02.2023r. uczniowie naszej szkoły hospitalizowani w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii na pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych mieli gościa - panią Paulinę. Pani Paulina jest psychologiem i spotkała się, aby opowiedzieć o wykonywanym przez siebie zawodzie. Przedstawiła ścieżkę edukacyjną, jaką należy podążać, by uzyskać kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Szczególnie w swojej wypowiedzi zwracała uwagę na predyspozycje, jakie wskazane są u osoby, która wybiera zawód psychologa. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali oraz zadawali pytania. Takie spotkania pozwalają na przybliżanie istoty znajomości zawodów oraz uświadamiają ważność wyboru decyzji.

Monika Krajniak