Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2021/2022

powrót

Kampania społeczna Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie

      Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w kampanii społecznej "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie" z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Akcja ta miała na celu kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku.

     Nasi uczniowie brali udział w szeregu działań dotyczących edukacji w zakresie funkcjonowania osób niewidomych. Na oddziałach zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno-integracyjne na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy oraz z użyciem Czarnej Książki Kolorów, Dźwięków kolorów, jak i czasopisma pisanego Braillem. Uczniowie poznali historię białej laski i rys historyczny bydgoskiej szkoły L.Braillea. Ponadto, prowadzone były rozmowy kierowane i dyskusje z wykorzystaniem ilustracji, szyfrowanie imion i odszyfrowywanie zdań z pomocą alfabetu Braillea, zabawy tematyczne (rozpoznawanie zapachów, smaków, dźwięków, przedmiotów, rysowanie z zamkniętymi oczami). Uczniowie z zawiązanymi oczyma i asystą osoby wspomagającej, pokonywali tor przeszkód na szpitalnych korytarzach. Poznali potrzeby i trudności, z jakimi borykają się osoby z dysfunkcją wzroku oraz zawody, w jakich pracują. Przygotowali plakaty oraz kartki z życzeniami dla uczniów bydgoskiej szkoły Braillea. Jako szkoła przystąpiliśmy także do projektu na platformie e-Twinning SEE ME - I DON T SEE YOU, YOU SEE ME.

      Przed nami jeszcze wizyta w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braillea w Bydgoszczy.
Dzięki udziałowi w Akcji, uczniowie dostrzegli problemy osób niewidomych oraz nauczyli się, jak pomagać ludziom z dysfunkcją wzroku. Uwrażliwili się na potrzeby innych oraz stali się bardziej tolerancyjni wobec innych, a także samych siebie.

Katarzyna Niedzwiec, Maria Górska