Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2020/2021

powrót

Narodowe czytanie w szkole szpitalnej-2020

Po raz drugi organizatorami akcji Narodowego Czytania 2020 w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza oraz Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego zostali nauczyciele Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci
i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Wspólne czytenie odbyło się w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, na Oddziale Onkologii i Gastroenterologii, a także w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy na Oddziałach Neurologii i Kardiologii. Każde spotkanie rozpoczęło się powitaniem uczestników oraz odczytaniem listu Prezydenta RP, który zachęcał do udziału w tegorocznej akcji. Następnie krótko omówiono genezę i ideę Narodowego Czytania, a także zaprezentowano biogram Juliusza Słowackiego. We wspólnym czytaniu Balladyny oprócz nauczycieli brali czynny udział również pacjenci i ich rodzice. Spotkanie zakończono podziękowaniem za przyjęcie zaproszenia oraz zachęcono do uczestnictwa w kolejnej edycji Narodowego Czytania 2021.

Organizatorzy akcji Narodowego Czytania 2020;
Joanna Grochowska,
Ilona Jeziorkowska
Katarzyna Lewanowska,
Milena Pawlak,
Małgorzata Ziętara.

tekst
Ilona Jeziorkowska
zdjęcia
Joanna Grochowska,
Ilona Jeziorkowska
Katarzyna Lewanowska,
Milena Pawlak,
Małgorzata Ziętara.