Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2020/2021

powrót

Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej w KPH i O

Zwierzęta, które żyją w lasach są przystosowane przez naturę do tego by przetrwać zimę. Jednak zdarzają się trudniejsze dni, kiedy należy im pomóc. O tym w jaki sposób leśnicy i myśliwi pomagają przetrwać zwierzętom ten trudny czas dowiedziały się dzieci z Oddziału Onkologii. W ramach obchodów Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej, który obchodziliśmy 11 lutego, uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych podczas, których oglądali prezentacje multimedialne, rozwiązywali liczne zadania mające na celu uświadomienie, jak ważna i odpowiedzialna jest praca osób, które pomagają dzikim mieszkańcom lasów, kiedy mają one utrudniony dostęp do pożywienia. Dzieci wzięły także udział w warsztacie plastycznym podczas, którego malowały gipsowe zwierzątka oraz otrzymały upominki. Wszystko to pozwoliło im odreagować stres związany z chorobą i pobytem w szpitalu Dziękujemy PZŁ ZO Bydgoszcz za przekazane materiały plastyczne, książki i kolorowanki.

Opracowała: Małgorzata Ziętara