Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2020/2021

powrót

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

Dziś, we wtorek, 9 lutego 2021 r. , obchodzimy 18. edycję Dnia Bezpiecznego Internetu działaniami prowadzonymi na całym świecie pod hasłem „Razem na rzecz lepszego Internetu”. Ten dzień po raz kolejny wzywa wszystkie zainteresowane strony do zjednoczenia się w celu uczynienia Internetu bezpieczniejszym i lepszym miejscem dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF) Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki.
Uczniowie naszej szkoły chętnie włączyli się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Dzień ten obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od roku 2004, początkowo tylko w Europie, od kilku lat na całym świecie. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.
Nasi podopieczni wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których rozmawiali nt. zasobów Internetu, jego korzyści oraz zagrożeń. Dyskutowali na temat właściwego zachowania się w sieci, oglądali filmy i prezentacje multimedialne, z których dowiedzieli się jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Tworzyli plakaty i gazetki szkolne.
Dzięki obchodom DBI uczniowie dostrzegli, że należy dbać o cyfrowe bezpieczeństwo oraz wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zachowań w Internecie, szczególnie w dobie nauczania zdalnego.

Opracowała Katarzyna Niedzwiec