Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2018/2019

powrót

Spotkanie z harcerzami w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Spotkanie z harcerzami w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii

4 grudnia na oddziale Pediatrii, Hematologii i Onkologii odbyło się spotkanie z harcerzami poświęcone edukacji przyrodniczo - ekologicznej. W pierwszej części spotkania dzieci zgłębiły swoją wiedzę dotyczącą opieki nad zwierzętami i  ptakami w trakcie zimy. Kolejna część spotkania poświęcona była segregacji odpadów i ich utylizacji. Dzieci uczestniczyły w zajęciach praktycznych, rozwiązywały zadania i zagadki tematyczne. Brały również udział w licznych zabawach i pląsach. Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie upominki Spotkanie z harcerzami sprzyjało integracji grupy. Dostarczyło również naszym podopiecznych wielu pozytywnych wrażeń i pozwoliło odreagować stresy związane z pobytem w szpitalu.

Opracowała : Małgorzata Ziętara

Spotkanie z harcerzami w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii

4 grudnia na oddziale Pediatrii, Hematologii i Onkologii odbyło się spotkanie z harcerzami poświęcone edukacji przyrodniczo - ekologicznej. W pierwszej części spotkania dzieci zgłębiły swoją wiedzę dotyczącą opieki nad zwierzętami i  ptakami w trakcie zimy. Kolejna część spotkania poświęcona była segregacji odpadów i ich utylizacji. Dzieci uczestniczyły w zajęciach praktycznych, rozwiązywały zadania i zagadki tematyczne. Brały również udział w licznych zabawach i pląsach. Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie upominki Spotkanie z harcerzami sprzyjało integracji grupy. Dostarczyło również naszym podopiecznych wielu pozytywnych wrażeń i pozwoliło odreagować stresy związane z pobytem w szpitalu.

Opracowała : Małgorzata Ziętara