Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2018/2019

powrót

Spotkanie poświęcone obchodom Dnia Ziemi

Każdego roku w kwietniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji nauczyciele wraz z uczniami Kliniki Onkologii i Hematologii SU nr 1 włączyli się w jego świętowanie. Przyświecał nam cel kształtowania aktywnej postawy wobec środowiska, kształtowania wrażliwości, szacunku, odpowiedzialności za jego stan oraz dostrzegania potrzeby recyklingu i segregacji odpadów, uświadamiania roli, jaką uczniowie mogą odegrać w swoim lokalnym środowisku.

Świętowanie rozpoczęliśmy od recytacji wiersza pt. „Nasza Ziemia”. Następnie uczniowie zapoznali się z prezentacją przedstawiającą piękno naszej planety. Dzięki niej mieli szansę podziwiać najurokliwsze zakątkami naszego globu. Uczniowie obejrzeli również ciekawe albumy, foldery i przewodniki turystyczne. Sprawdzili się w odgadywaniu zagadek i rebusów, a także wzięli udział w quizie wiedzy o naszej planecie. Młodsi uczestnicy spotkania kolorowali obrazki, a starsi włączyli się w dyskusję o kondycji Ziemi. Dyskutowali o tym, jakie działania należy podjąć aby w przyszłości cieszyć się pięknem, zielenią i czystą przyrodą.

Podsumowaniem zajęć było wspólne wykonanie plakatu. Po uroczystym ślubowaniu wszystkim uczestnikom spotkania zostały wręczone dyplomy pt. „Przyjaciel przyrody”. Uczniowie zostali uwrażliwieni na problemy środowiska przyrodniczego oraz wdrożeni
do aktywnych postaw na rzecz jego ochrony.

Opracowanie Bożena Gęborys