Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2018/2019

powrót

Edukacja komunikacyjna na Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim.

Dnia 12 września 2018 na Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży nauczyciele szkoły szpitalnej przeprowadzili dla hospitalizowanych uczniów imprezę z zakresu edukacji komunikacyjnej. Zagadnieniem przewodnim było bezpieczeństwo w trakcie pokonywania trasy do i ze szkoły. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną pt."Bezpieczna droga do szkoły". Wspólnie rozważali, jakie niebezpieczne sytuacje mogą zagrażać zdrowiu i życiu wychowanków, zapoznali się z podziałem i znaczeniem znaków drogowych. Rozwiązywali zadania typu prawda i fałsz dotyczące przepisów ruchu drogowego oraz wykonali dowolnie wybrany przez siebie znak ostrzegawczy. Na zakończenie spotkania rozwiązywali krzyżówki tematyczne z hasłami.

Opracowanie:
Anna Wodzińska, Bożena Wysińska, Paweł Wysiński