Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2017/2018

powrót

Święto Niepodległości w Szpitalu Dziecięcym

     Co roku na oddziałach szpitalnych organizowane są dla uczniów naszej szkoły zajęcia świetlicowe i lekcyjne oraz imprezy o charakterze patriotycznym. Mają one bardzo różnorodny przebieg, ale wspólny cel: kształtowanie w wychowankach postawy miłości do Ojczyzny oraz szacunku dla Jej historii, tradycji, kultury, osiągnięć. Zbliżająca się 100 - na rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była motywem do ogłoszenia przez Ministra Oświaty roku szkolnego 2017/18 „Rokiem dla Niepodległej”. W związku z tym przeprowadzone w naszej szkole tematyczne imprezy miały szczególny wymiar.

W Szpitalu Dziecięcym odbyły się dwa okolicznościowe spotkania: dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych pod hasłem „Jesteśmy Polką i Polakiem” oraz dla starszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – „Kocham cię Polsko”. Wzięli w nich udział pacjenci wszystkich szpitalnych oddziałów.
     Oglądając prezentację multimedialną, maluchy miały okazję poznać krótką historię godła, flagi i hymnu państwowego oraz podzielić się swoją wiedzą na temat Święta Niepodległości, symboli narodowych i zasad ich poszanowania. Wykazały się dużą znajomością tematu, sięgając pamięcią do zajęć w macierzystym przedszkolu lub szkole. Dzieci wybrały się również w muzyczną „podróż” po Polsce z bohaterami filmu dydaktycznego „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Wspaniale, spontanicznie włączały się we wspólny śpiew piosenki przewodniej oraz dopełniały występ pokazem gestów. Następnie rozwiązywały tematyczne zagadki związane z legendami, a na mapie Polski odszukiwały góry, morze, Wisłę i nadwiślańskie miasta, o których była mowa w zagadkach i filmiku. Maluchy z wielkim zainteresowaniem wysłuchały także, czytanej przez nauczyciela, legendy o powstaniu Wisły. Kolejnym wątkiem, nawiązującym do filmu, był pokaz ilustracji strojów ludowych pochodzących z rejonów nadwiślańskich. Dzieci doszukiwały się różnic między nimi oraz dowiedziały się, jak nazywają się poszczególne części strojów i jakie jest ich znaczenie. Każde miało okazję wybrać sobie ilustrację, ułożyć z niej puzzle oraz pokolorować strój ludowy zgodnie z poznanymi wcześniej zasadami. Ponieważ jednym z miast, o którym była mowa na zajęciach był Toruń, na zakończenie wszyscy ze smakiem skosztowali… toruńskich pierników. Mieli także możliwość zrobienia sobie zdjęcia z sylwetami pierwszego władcy Polski – Mieszka I i jego żony Dobrawy. Dzieci były niezwykle zaangażowane w realizację poszczególnych etapów spotkania, a jednocześnie dobrze się bawiły. Zadania proponowane przez prowadzące były zróżnicowane ze względu na ich wiek, więc każde miało okazję do osiągnięcia sukcesu.
     13 listopada 2017 r. na oddziale kardiologii WSD odbyła się natomiast okolicznościowa impreza w ramach projektu patriotycznego „Kocham Cię Polsko!”. Spotkanie z młodzieżą z kilku szpitalnych oddziałów miało przede wszystkim przypomnieć trudną historię kraju związaną z zaborami i wojną, ale także wzbudzić refleksje nt. współcześnie pojętego patriotyzmu.
Na początek uczniowie obejrzeli tematyczną prezentację multimedialną oraz wzięli udział w pogadance, która wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników w budowę wolnego kraju. Dyskutowano również na temat patriotycznych postaw współczesnej młodzieży.
Uczniowie klasy VII oraz II i III gimnazjum, a także licealiści rozwiązali quiz wiedzy o ojczyźnie oraz tematyczną krzyżówkę. Następnie formułowali życzenia dla Polski i wykonywali narodowe kotyliony, za które były przyznawane miejsca i nagrody. Na zakończenie chętni uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia bohaterów walczących o niepodległość.
     W pierwszej dekadzie listopada na każdym oddziale odbyły się również zajęcia pozalekcyjne, w czasie których nauczyciele podejmowali tematykę nawiązującą do Święta Niepodległości. Ich efektem są tematyczne gazetki oraz dekoracje świetlic i holi szpitalnych: symbole narodowe wykonane różnymi technikami plastycznymi, rysunki najciekawszych w Ojczyźnie miejsc oraz ilustracje do polskich legend. Zajęcia plastyczne poprzedzone zawsze były okolicznościowymi pokazami multimedialnymi, pogadankami, quizami. Na niektórych oddziałach rozbrzmiewał nawet nieśmiały śpiew pieśni legionowych.
Podjęte przez nauczycieli działania związane z obchodami narodowego święta łączyły edukację z wychowaniem, ale przede wszystkim miały również charakter terapeutyczny – dały naszym wychowankom odprężenie związane z trudami leczenia oraz dobrą zabawę.
     Ideą zaś tych zajęć było zatrzymanie się na chwilę i wspomnienie naszych dziadków, pradziadków walczących o wolność Ojczyzny. Uroczystości dla wielu były lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc w obchodach Święta daliśmy wraz z naszymi uczniami wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Opracowały: Beata Deptuła i Katarzyna Mikołajczak