Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2016/2017

powrót

"Bądź bezpieczny na drodze" – impreza na Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza

Przygotowanie do bezpiecznego i świadomego poruszania się po drogach było celem imprezy, która odbyła się na Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza dnia 28 września 2016 roku.
Dzieci przebywające na hospitalizacji obejrzały prezentację multimedialną ,,Bądź bezpieczny na drodze”, poznały dziesięć zasad bezpiecznej drogi do szkoły, utrwaliły zasady poruszania się po drogach, znaczenie świateł sygnalizacji świetlnej dla pieszych i pojazdów oraz jak prawidłowo poruszać się po drogach na obszarze zabudowanym i poza nim. Rozpoznawały znaki drogowe. W tematycznej zabawie dydaktycznej przyporządkowywały poszczególne znaki do odpowiednich grup znaków: ostrzegawczych, zakazu, nakazu informacyjnych, układały z sylab wyrazy związane z ruchem drogowym. Wypowiadały się na temat praw i obowiązków pieszych i rowerzystów, przytaczały przykłady ilustrujące niebezpieczne sytuacje na drodze. Brały udział w quizie sprawdzającym wiadomości o ruchu drogowym, a na zakończenie imprezy wykonały znaki drogowe z kolorowego papieru, jak również poradziły sobie z rozwiązaniem zagadek i krzyżówki.

Opracowanie: Iwona Górczyńska, Anna Wodzińska, Bożena Wysińska