Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2016/2017

powrót

Akcja "Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie"

W październiku 2016 roku nasza szkoła przyłączyła się do udziału w Kujawsko-Pomorskiej Akcji z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”. Akcja ta miała na celu łamanie stereotypów na temat osób niepełnosprawnych, szczególnie osób z dysfunkcja wzroku. Celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie młodzieży do udzielenia właściwej pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym, zauważenie ich potrzeb i problemów oraz zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym.

Nasi uczniowie brali udział w szeregu działań dotyczących edukacji w zakresie funkcjonowania osób niewidomych. Były to:

I Wprowadzenie do świata niewidomych:

-pogadanka nt. życia i problemów, z jakimi borykają się osoby niewidome i słabowidzące w dzisiejszym świecie

-analiza listu od uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy

II Integracja uczniów ze środowiskiem niewidomych:

-wyjście do galerii Focus na „Spacer w ciemności”:

-spacer w goglach,

-nauka pisma punktowego i orientacji przestrzennej,

-badanie ostrości wzroku,

-prezentacja sprzętu dla niewidomych, który ułatwia funkcjonowanie w życiu codziennym,

-słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów słabowidzących i niewidomych.

III Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec osób niewidomych:

-projekcja filmu „Carte blanche”, dyskusja

IV Dzień Białej Laski na oddziale:

-prezentacja multimedialna nt. "Edukacji niewidomych",

-scenki rodzajowe dot. postępowania wobec niewidomych,

-wykład nt. historii i posługiwania się alfabetem Braille’a,

-historia białej laski,

-plakat tematyczny „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”.

 

W 2016 roku Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy otrzymał certyfikat SZKOŁY PRZYJAZNEJ OSOBOM NIEWIDOMYM.

 

Alicja Stefanik, Katarzyna Niedzwiec