Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2015/2016

powrót

Wizyta Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym - zobacz galerię zdjęć

Przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Solca Kujawskiego 4 listopada gościli w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym. Dzieci oraz młodzież przebywająca na leczeniu w szpitalu na oddziałach: endokrynologii, kardiologii i neurologii, miały możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. Nasi goście ubrani w piękne mundury opowiedzieli o genezie powstania bractw kurkowych. Dowiedzieliśmy się, że historia ich powstawania sięga średniowiecza, a wynikała z potrzeby przysposobienia obronnego i wojennego ludności miejskiej. W owych czasach miasta były bronione przez samych mieszkańców, którzy organizowali się w bractwa strzeleckie. Ich obronie podlegały poszczególne baszty, wieże oraz wyznaczone odcinki murów obronnych. W czasie pokoju dla zachowania sprawności i gotowości obronnej członkowie bractw organizowali rozmaite zawody w strzelaniu do celu, najpierw z łuku i kuszy, a w późniejszych czasach z broni palnej. Najpopularniejszym celem stał się drewniany kur. I stąd wziął się w nazwie bractw strzeleckich wyraz – „kurkowe”. Nagrodą dla najlepszych strzelców były tytuły i przywileje. To one przez lata, licznie nadawane przez królów i władze poszczególnych miast, przyczyniły się do rozwoju bractw. Przynależność do nich była powodem do dumy i stanowiła nobilitację.

Nasi goście podkreślili, że współcześnie, kiedy nie ma ani potrzeby ani obowiązku obrony, zrzeszanie się w kurkowych bractwach strzeleckich służy kultywowaniu barwnej tradycji i jednoczeniu mieszkańców. Obecnie najważniejszą imprezą w kalendarzu spotkań jest tradycyjne strzelanie o godność króla kurkowego, którego forma przetrwała przez wieki. Wśród naszych gości był obecny król kurkowy, który podczas spotkania godnie nosił łańcuch królewski.

Członkowie bractwa uatrakcyjnili spotkanie prezentacją broni, która szczególne zainteresowanie wzbudziła wśród chłopców, a także przeprowadzeniem w trzech kategoriach wiekowych konkursu plastycznego na najładniejszego kura. Nagrodami dla zwycięzców były pluszowe maskotki. Z dużym trudem wyłoniono zwycięzców, ponieważ wszystkie prace wykonane były z wielkim zaangażowaniem i prezentowały wysoki poziom. Nasi goście obdarowali nas również materiałami papierniczymi: kredkami, blokami rysunkowymi, krepą, pastelami i in., tak potrzebnymi w naszej codziennej pracy. Za to, jak i za całe spotkanie bardzo dziękujemy!

A w naszych sercach niech pozostaną słowa hymnu Bractw Kurkowych:

„Po wiek wieków strzeleckie oko, dłoń

To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.”

Alicja Stefanik, Katarzyna Mikołajczak, Alicja Cierżnicka, Piotr Libera