Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2015/2016

powrót

Rok Jana Pawła II w Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy - zobacz galerię zdjęć

      Święty Jan Paweł II i nauka, którą głosił, jest wielką skarbnicą treści poznawczych i wychowawczych. Zgodnie z Uchwałą Sejmu RP oraz stanowiskiem Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. - rok 2015 w województwie kujawsko-pomorskim został ustanowiony Rokiem Jana Pawła II – papieża rodziny. W poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy włączyli się w swoimi działaniami w propagowanie wiedzy o dokonaniach naszego Papieża - Św. Jana Pawła II. Jednym z przedsięwzięć, zorganizowanych w ramach miesiąca papieskiego, była realizacja projektu edukacyjnego pt. „Jan Paweł II pielgrzymem pokoju” dla uczniów Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. W dniu 21.10.2015 r. odbyła się impreza podsumowująca projekt edukacyjny. Uczniowie mieli możliwość przypomnienia informacji o wszystkich pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski oraz słów, które kierował przede wszystkim do dzieci. Kolejnym wydarzeniem poświęconym Św. JP II było spotkanie w dniu 28.10 2015 r. z honorowym gościem - Panią Elżbietą Renzetti – Prezesem Towarzystwa Polsko - Włoskiego w Bydgoszczy, ambasadorem kultury włoskiej w Polsce, a także honorowym obywatelem Watykanu. Pani Elżbieta Renzetti z ogromną pasją podzieliła się z uczniami, nauczycielami i rodzicami wrażeniami oraz doświadczeniami ze swojej bardzo długiej i owocnej współpracy z Janem Pawłem II oraz fotografem papieskim - Arturo Marii. Jeszcze innym przedsięwzięciem upamiętniającym obchody Roku Jana Pawła II był ogłoszony w październiku, przez nauczycieli naszej szkoły, międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Jan Paweł II i dzieci”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w połowie listopada.
Mamy nadzieję, że wszystkie uroczystości i wydarzenia, upamiętniające życie i pontyfikat Ojca Świętego jeszcze bardziej przyczynią się do pielęgnowania pamięci o naszym wspaniałym rodaku oraz poszukiwania i odkrywania na nowo istotnych wartości promowanych przez Jana Pawła II.