Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Uroczystości szkolne / Uroczystości szkolne 2014/2015

powrót

Spotkanie native speakera z uczniami zespołu gimnazjalnego i licealnego-20.03.2015

     „Hello, my name is Arran…” – tymi słowami rozpoczęło się spotkanie z native speakerem, Panem Arranem Garside. 20.03.2015 r. uczniowie zespołu gimnazjalnego i licealnego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr Jurasza mieli okazję przeżyć żywą lekcję języka angielskiego. Spotkanie zorganizowała i poprowadziła nauczycielka języka niemieckiego, Pani Anna Szopa.

     Głównym celem spotkania było rozbudzanie zainteresowania kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych oraz zachęcenie do rozwijania umiejętności językowych. Niezwykle istotne podczas tej imprezy było pogłębianie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz rozwijanie kompetencji komunikatywnych przy posługiwaniu się językiem angielskim. Jednym z celów spotkania było także kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Uczniowie mieli również okazję poznać walory turystyczne wybranych regionów Anglii.

     Podczas pierwszej części spotkania obcokrajowiec opowiedział nie tylko o swoim rodzinnym mieście w Anglii, niedaleko Manchesteru, ale także o licznych podróżach związanych z pracą. Każdy z uczniów przedstawił się w języku angielskim, udzielając informacji o swoich zainteresowaniach, podróżach, hobby oraz rodzinie. Uczniowie odpowiadali również na pytania gościa dotyczące planów na przyszłość. Następnie wzięli udział w przygotowanej na tę okazję przez Pana Arrana grze, polegającej na odgadywaniu nazwy miasta lub znanego miejsca w Wielkiej Brytanii. Zmierzyli się także z licznymi łamańcami językowymi, wybranymi przez naszego gościa do wspólnej zabawy językowej, mającej na celu ćwiczenie wymowy poprzez powtarzanie za wzorcem.

W drugiej części zmagań językowych uczniowie poprowadzili quiz z serii „100 pytań do…”, zasypując gościa licznymi pytaniami, przygotowanymi uprzednio wspólnie z nauczycielem języka angielskiego, Panem Pawłem Wysińskim, który był również obecny na spotkaniu. Pytania dotyczyły zarówno zainteresowań gościa, jak i codziennych spraw związanych z tymczasowym życiem w Bydgoszczy. Uczniowie dowiedzieli się m.in., że nasz gość kibicuje drużynie piłkarskiej „Manchester United F.C.”, nie interesuje się modą, słucha rocka i jazzu, bardzo lubi Bydgoszcz, uważa polskie kobiety za wyjątkowo piękne i pracuje obecnie jako lektor w Szkole Języka Angielskiego „International House” w Bydgoszczy.

Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze. Językiem wiodącym podczas wszelkich rozmów był język angielski. Informacja o tym, że zaproszony obcokrajowiec zna tylko kilka podstawowych słów w języku polskim dodatkowo zmotywowała uczniów do posługiwania się językiem angielskim w prostych, nieformalnych sytuacjach dnia codziennego. Wspólne przebywanie z native-speakerem było okazją do powtórzenia, utrwalenia i poszerzenia wiedzy zdobytej w ramach lekcji przedmiotowych.


Opracowanie: Anna Szopa