Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2021/2022

powrót

Projekt edukacyjny "Palcem po mapie"

W trudnym czasie pobytu dzieci w szpitalu należy rozbudzić w uczniach zainteresowanie otaczającym je światem jak również odległymi ciekawymi miejscami. Projekt „Palcem po mapie” ma za zadanie rozwijać u dzieci postawę ciekawości świata, chęć poznania nieznanych miejsc oraz otwartości  wobec innych kultur, tradycji i środowisk przyrodniczych, a także uczyć, czym jest szacunek i tolerancja dla różnorodności świata. W ramach realizacji programu dzieci poznają położenie geograficzne, historię, kulturę, tańce narodowe oraz podstawowe zwroty językowe omawianych miejsc.

Szkoła powinna sprzyjać osiąganiu zdrowia i dobrego samopoczucia, jak również dostarczać zadowolenia dlatego projekt „Palcem po mapie" to podróżowanie w świecie realnym i wirtualnym, przygoda i zabawa, których celem jest inspirowanie oraz twórcze pobudzanie aktywności dzieci i młodzieży. Działania składają się z bloków o tematyce podróżniczej, nastawionych na proces rozwijania współpracy dzieci i młodzieży. 

 

Projekt zawiera:

Nazwę projektu.

Cele projektu.

Czas i zasięg trwania projektu.

Bloki tematyczne 

Środki i materiały do realizacji projektu.

Realizatorzy projektu.

Przebieg realizacji projektu

Formę prezentacji

Ewaluację projektu.

 

Realizacja projektu:

Nazwa projektu: „Palcem po mapie”.

 

Cele projektu

Cel główny:    

Poznanie różnorodności poszczególnych kontynentów.

 

Cele szczegółowe:

- nabywanie umiejętności korzystania z mapy;

- rozbudzanie zainteresowań podróżami;

- utrwalanie umiejętności korzystania z map ogólnogeograficznych i tematycznych.

 

 

 III.  Czas i zasięg trwania projektu

  1. Czas trwania projektu – od 18 października do 30 listopada 2021 r.
  2. Rodzaj i zasięg projektu – Jest to projekt poznawczy, wieloetapowy, przygotowany dla dzieci przebywających na leczeniu w bydgoskich szpitalach i objętych nauką w Zespole Szkół nr 33 w Bydgoszczy
  3. Bloki tematyczne

 

 

Projekt został podzielony na trzy bloki tematyczne:

 

Blok przyrodniczy:

Różnorodność środowisk na całym świecie

Puzzle geograficzne

Krzyżówka językowa

 

Blok kulinarny

Poznajemy dania świata

Nieznane owoce i warzywa z całego świata

Stroje i zwyczaje regionalne

 

Podróże małe i duże:

 Wirtualny spacer w Google Earth (dowolnie wylosowane miejsce)

 Umiem czytać mapę

 Mój własny przewodnik turystyczny

 

Środki i materiały do realizacji projektu

Uczestnicy projektu korzystają z różnych źródeł informacji. Mogą korzystać z map, atlasów, literatury
i czasopism, książek, przewodników turystycznych, materiałów z Internetu, oraz  wykorzystują wiedzę zdobytą na zajęciach szkolnych 

 

Realizatorzy projektu

Bożena Gęborys, Aleksandra Matuszak, Paweł Wysiński

 

 

VII.   Przebieg realizacji projektu

Projekt będzie zawierał następujące elementy:

 

Blok I

Wykonanie własnoręcznie puzzli

Plakat ze zwrotami grzecznościowymi z całego świata lub stworzenie gry językowej, np. typu “Memory”

Pogadanki tematyczne, burza mózgów

 

Blok II

Degustacja warzyw i owoców

Tworzymy idealny strój ludowy

Quiz- zgadnij z jakiego kraju jest to danieBlok III

Tworzymy własny przewodnik turystyczny

Spacery online

 

VIII. Forma prezentacji

 Ocenie podlegać będą następujące formy działalności uczniów:

- aktywny udział w zajęciach zorganizowanych w szpitalach 

- wykonanie plakatu ze zwrotami grzecznościowymi

- quiz o owocach i warzywach pochodzących z różnych części świata

 

Ewaluacja projektu

Obserwacja uczniów i ich zaangażowania w trakcje projektu

 

Autorzy projektu

Bożena Gęborys

Aleksandra Matuszak

Paweł Wysiński