Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2020/2021

powrót

Sprawozdanie z projektu: "W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego".

Wychowanie do szacunku i umiłowania własnej ojczyzny jest jednym z ważnych zadań współczesnej szkoły. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, a także przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie, umacniając ich więzi z krajem, jego historią i dniem dzisiejszym.
By w szczególny sposób uczcić 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w dniach od 02.08.2021 do 06.08.2021 roku w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Pneumonologii realizowany był projekt edukacyjny na temat: „W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego”.
Poprzez czynny udział w tematycznych zajęciach wychowawczych uczniowie rozwijali zainteresowania historią Polski, a także doskonalili swoje umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi. Realizowanie zadań pozwoliło uczestnikom w wartościowy sposób spędzić czas wolny, a przyjazna atmosfera zajęć sprzyjała odreagowaniu stresu związanego z pobytem w szpitalu.
W trakcie działań edukacyjno wychowawczych uczniowie poznali fakty dotyczące przebiegu jednej z największych akcji militarnych Armii Krajowej, nauczyli się rozpoznawać symbole związane z powstaniem, wykonali plakat tematyczny oraz kartki
z życzeniami skierowane do bohaterów tego wydarzenia.
Wirtualny spacer po muzeum Powstania Warszawskiego, a także słuchanie i śpiewanie pieśni popularnych w czasie powstania, było dobrym sposobem na zachęcenie uczniów do pogłębienia wiedzy w tym temacie.

Opracowanie tekstu i zdjęcia: Maria Górska