Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2020/2021

powrót

Projekt edukacyjny "Wszyscy wszystkim ślą życzenia".

Wstęp

 

Zwyczaj wysyłania kartek świątecznych towarzyszy ludziom od dziesiątek lat. Niestety w dobie Internetu często rezygnujemy z tej tradycji i klasyczna kartka przegrywa z jej nowoczesną wersją elektroniczną. Ręczne wykonywanie kartek to dobry sposób na rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów, doskonalenie ich umiejętności manualnych, a także pobudzanie wyobraźni i pomysłowości. Na każdym etapie edukacyjnym dziecko ma naturalną potrzebę tworzenia, a papier
i różnorodne materiały zdobnicze są bardzo wdzięczne do tworzenia pięknych prac plastycznych. Nawet najmniejszy, z pozoru mało znaczący skrawek może okazać się wielką inspiracją do działania, a twórcze spędzanie wolnego czasu, sprzyja rozwojowi każdego z naszych uczniów. Fakt tworzenia angażuje nie tylko zmysły i wyobraźnię, ale przede wszystkim usprawnia grafomotorycznie, rozwija osobowość i przygotowuje dziecko do nauki w szkole.

Projekt ”Wszyscy wszystkim ślą życzenia” – to także przypomnienie historii powstania kartki świątecznej, nadanie każdej ręcznie wykonanej kartce wartości emocjonalnych, nauka redagowania życzeń oraz stwarzanie sytuacji dających uczniom zadowolenie oraz poczucie bycia potrzebnym i przydatnym w różnych sytuacjach społecznych.

 

CELE PROJEKTU

Cele ogólne:

 • Zmniejszanie napięć spowodowanych pobytem w szpitalu poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia w czasie działalności edukacyjno - wychowawczej.
 • Poszerzenie wiedzy uczniów na temat historii powstania kartki świątecznej oraz nauka redagowania świątecznych życzeń.
 • Stwarzanie sytuacji wychowawczych kształtujących empatię oraz wrażliwość na potrzeby innych ludzi.
 • Rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne.

 

Cele operacyjne:

 • Dziecko żyje aktywnie z chorobą, uczestniczy w działaniach plastycznych dostosowanych do jego możliwości wysiłkowych i zdrowotnych.
 • W kilku zdaniach streszcza historię stworzenia pierwszej kartki świątecznej.
 • Samodzielnie i według własnych pomysłów wykonuje prace plastyczne łączy różnorodne materiały zdobnicze i techniki plastyczne.
 • Samodzielnie redaguje świąteczne życzenia.
 • Wymienia i stosuje symbole związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

Czas trwania i zasięg projektu.

   Projekt na temat „Wszyscy wszystkim ślą życzenia” adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Pneumonologii oraz na Oddziale Kardiologii. Realizacja założeń planowana jest w terminie od
14 grudnia 2020 r. – do 20 grudnia 2020 r.  

Projekt został opracowany w oparciu o treści zawarte w Programie Wychowawczo Profilaktycznym Szkoły oraz założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

Sposoby realizacji.

 

 • zajęcia edukacyjno - wychowawcze w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

TREŚCI EDUKACYJNE I ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

TREŚCI

 

UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA

 

 

Poznanie historii pierwszej kartki wykonanej
z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz symboliki tych świąt.

·    Wymienia symbole związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

·    W kilku zdaniach opowiada historię powstania pierwszej świątecznej kartki.

·    Wykorzystuje różnorodne techniki plastyczne oraz materiały zdobnicze do wykonania, karki.

 

 

Korzystanie  z narzędzi multimedialnych
w celu poszukiwania informacji tematycznych dotyczących kartki bożonarodzeniowej, jej symboliki oraz redagowania życzeń.

 

 

· Wykorzystuje narzędzia multimedialne do projektowania świątecznej kartki oraz redagowania życzeń

 

 

Plan realizacji projektu.

 

Zagadnienia

Techniki plastyczne

 

Termin realizacji

 

 

1.      Symbolika Świąt  Bożego Narodzenia.

2.      Składamy życzenia bliskim, przyjaciołom, samotnym.

 

 

·          malowanie, stemplowanie, rysowanie kredkami, wyklejanie, wycinanie, koloruje, łączenie materiałów zdobniczych,  wycinanie wzorów z użyciem Big Shota, Pyssa, Quilling, orgiami płaskie i przestrzenne.

 

 

III tydzień grudnia 2020

 

Metody pracy.

 • Metody oparte na słowie.
 • Metody oparte na obserwacji.
 • Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.
 • Metody aktywizujące.

Formy pracy:

Praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:

 1. różnorodne środki plastyczne (bloki rysunkowe, techniczne, papier kserograficzny biały i kolorowy, kółka, kwadraty, trójkąty, materiały zdobnicze, plastelina farby plakatowe, nici, klej, wzory wykonane z wykorzystaniem Big Shota),
 2. komputery, tablety,
 3. zdjęcia, plansze, książki, prezentacje,
 4. wzory kartek wykonanych różnymi technikami.

 

Ewaluacja i prezentacja efektów projektu:

 

 • Ewaluacja cząstkowa - bieżąca - rozmowy z dziećmi dotyczące atrakcyjności zajęć i stopnia trudności proponowanych zadań plastycznych.
 1. Termometr uczuć.
 2. Kosz i walizka – określenie plusów i minusów zajęć.

 

Ewaluacja końcowa:

 

 1. Wystawa plastyczna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej oraz w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym.
 2. Przekazanie kartek do hospicjum - przy współpracy z Bursą nr 1 w Bydgoszczy.

Autorzy projektu:

Maria Górska

Małgorzata Sakowska