Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2020/2021

powrót

Podsumowanie projektu "Wolność i niepodległość naszej ojczyzny"

Na przełomie października i listopada pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego przebywający na oddziałach: Laryngologii i Pneumonologii, jak również pacjenci Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy uczestniczyli w zajęciach wynikających z projektu edukacyjnego na temat „„Wolność i niepodległość naszej Ojczyzny”

Celem projektu było rozwijanie poczucia tożsamości narodowej,umacnianie więzi z krajem ojczystym jak również budzenie szacunku do patriotycznych postaw Polaków i symboli narodowych. Projekt zakładał też kształcenie umiejętności kluczowych takich jak: kształtowanie umiejętności komunikowania się i pracy w grupie oraz poszerzenie wiedzy o historii Polski .
Podczas różnorodnych zajęć tematycznych uczniowie uczestniczyli w konkursach, quizach i zajęciach, na których poznawały historię Polski okresu zaborów, wykonywały symbole narodowe,uczestniczyły w słuchaniu i śpiewaniu hymnu. Patriotyczna atmosfera wokół Święta Niepodległości powodowała, że uczniowie nie myśleli o swojej chorobie i czekających ich zabiegach.
W ramach projektu zorganizowany został także konkurs wiedzy o Polsce i okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Konkurs ten przeprowadzony został w 4 grupach wiekowych. Laureaci konkursu zostali obdarowani ciekawymi nagrodami.
Mamy nadzieją, że zrealizowany przez nas projekt edukacyjny okazał się dla uczniów interesujący i skutecznie zachęcił do poznawania historii Polski, aby wiedza ta przyczyniła się do kształtowania poglądów na temat sensu i celu pokonywania trudności jakie napotykał nasz kraj na przestrzeni dziejów.


Organizatorzy: B. Dorszewska, M. Krajniak