Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2020/2021

powrót

Podsumowanie projektu edukacyjnego pt. "Moje życie - moje zdrowie" w SU nr 1 im. dr. A. Jurasza

Projekt edukacyjny „Moje życie-moje zdrowie” realizowany był w Klinice Psychiatrii Dziennej i Stacjonarnej podczas zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII oraz w klasach I-III szkoły średniej.

Głównym naszym celem było przekazanie uczniom wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania, ochrona własnego zdrowia w dobie trwania pandemii Covid 19. Projekt miał na celu również rozbudzić w uczniach zainteresowanie problematyką prozdrowotną oraz zachęcić ich do podejmowania działań prozdrowotnych, szczególnie w zakresie higieny osobistej i umiejętności zachowania się w niektórych sytuacjach zagrożenia tak. Cały projekt podzielony został na IV bloki tematyczne, podczas których uczniowie dowiedzieli się co to jest zdrowie, jakie czynniki mają na nie wpływ, jak dbać o higienę osobistą. Poznali również tajniki zdrowej diety oraz stopnie piramidy żywieniowej. Sami układali witaminową krzyżówkę, obliczali kaloryczność potraw,czy potrafili wykonać talerze zdrowia. Swoją wiedzę sprawdzali podczas różnych konkursów i quizów tematycznych.
Podsumowaniem całego projektu był Wielki Quiz tematyczny oraz wspólne utworzenie plakatów z zasadami zdrowego stylu życia i udekorowanie nimi gazetki szkolnej. Wspólne przygotowywanie plakatów było nie tylko wspaniałą zabawa, ale przede wszystkim utrwaleniem wiedzy nabytej podczas realizacji projektu, dzięki czemu jest szansa na zwiększenie świadomości nt. zdrowego stylu życia uczniów i zamiany starych złych przyzwyczajeń, na nowe,zdrowe nawyki.


Notatkę sporządziła: Aleksandra Matuszak