Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2019/2020

powrót

Projekt edukacyjny "Za mundurem panny sznurem".

Wstęp
W obecnym czasie zacierają się nie tylko granice, ale także zwyczaje, obrzędowość, tradycje, a niejednokrotnie poczucie tożsamości narodowej. W multikulturowym świecie gubimy pamięć o tym co tylko nasze, polskie. Historia Polski pełna jest wspaniałych ludzi i ich czynów, które kształtowały naszą Ojczyznę i Polaków. Aby zachować to od zapomnienia pragniemy stale wspominać tamte czasy, kształtować patriotyczne postawy dzieci i młodzieży.
Realizacja projektu pogłębi wiedzę uczniów o np. symbolach narodowych, zapozna z literaturą i muzyką patriotyczną, ale także przybliży zwyczaje związane z obchodami ważnych rocznic oraz umożliwi poznanie strojów z tamtych epok, zwłaszcza strojów wojskowych. Realizowane zagadnienia i podejmowana tematyka posłużą rozbudzaniu zainteresowania krajem ojczystym, jego historią i tradycją, a także kształtowaniu postaw tolerancji, akceptacji i szacunku.
Wiedząc jak dużą rolę w wychowaniu patriotycznym spełnia żywe słowo i literatura podczas zajęć uczniowie poznają fragmenty opowiadań, utworów literackich i legend połączonych z oglądaniem ilustracji.
W ramach zajęć związanych z realizacją projektu uczniowie/wychowankowie będą mieli możliwość wypowiedzenia się w języku sztuki, co pozwoli na rozwój ich talentów i wyrażenie emocji.

CELE PROJEKTU:
Terapeutyczne:
1. Wspomaganie procesu leczenia poprzez stwarzanie miłej i twórczej atmosfery na oddziale umożliwiającej rozwijanie zainteresowań i rozwój aktywności plastycznej.

Cele ogólne:
1. Propagowanie wiedzy historycznej i kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.
2. Poznanie znaczenia słowa patriotyzm w przeszłości i współcześnie.
3. Integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa i wzajemnej pomocy.
4. Rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne.

Cele operacyjne:
Uczeń:
1. wyjaśnia znaczenie słowa patriotyzm
2. wymienia symbole narodowe
3. podaje znaczenie wybranych wytworów kultury narodowej oraz wybranych tradycji narodowych (zwyczaje, obyczaje, stroje, muzyka)
4. wymienia nazwiska i podaje ciekawostki z życia sławnych Polaków, szczególnie bohaterów narodowych
5. samodzielnie je projektuje i estetycznie wykonuje tematyczną pracę plastyczną,
6. współpracuje w grupie,
7. planuje i organizuje własną pracę,
8. rozwiązuje łamigłówki umysłowe, samodzielnie je rozwiązuje,
9. odnosi sukces na forum grupy, chętnie prezentuje swoje prace.

SPOSOBY REALIZACJI
1. zajęcia wychowawczo – dydaktyczne w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

PLAN REALIZACJI PROJEKTU

ZAGADNIENIA:
Święto Niepodległości; Majowe święta

TEMATYKA:
- Dlaczego obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości Polski?
- Symbole narodowe.
- Hymn i jego rola w życiu narodu.
- Wojsko polskie na przestrzeni wieków
- Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro.
- Życzenia dla Polski.
- Moja mała Ojczyzna.
- Literatura i muzyka patriotyczna.

METODY PRACY:
- rozmowy tematyczne.
- zajęcia plastyczne: malowanie farbami, origami, wydzieranki, krepa, wyklejanki, rysowanie, kolaż,
- szkic ołówkiem.
- rozrywki umysłowe.
- pokaz multimedialny
- praca z komputerem (wyszukiwanie informacji, zdjęć interaktywne rozrywki umysłowe).
- quiz wiedzy
- czytanie wierszy, fragmentów opowiadań i legend
- słuchanie muzyki patriotycznej

TERMIN REALIZACJI:
listopad 2019 i maj 2020

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:
Uczeń:
1. Wie co to jest patriotyzm, zna symbole narodowe i historie odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Współpracuje w grupie podczas wykonywania zadań.
3. Zauważa efekty swojej pracy - prezentuje i omawia wykonane prace wybranymi technikami.
4. Wykorzystuje komputer do wyszukiwania potrzebnych informacji.
5. Wykorzystuje zdobyte informacje w rozwiązywaniu krzyżówek, quizu.

METODY PRACY:
1. oparte na słowie,
2. oparte na obserwacji,
3. oparte na praktycznej działalności uczniów,
4. aktywizujące.

FORMY:
Praca w grupach i indywidualna.

TECHNIKI PRACY STOSOWANE DO REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU EDUKACYJNEGO:
1. Rozmowy kierowane.
2. Swobodne wypowiedzi.
3. Praca z komputerem.
4. Zajęcia plastyczne.
5. Prezentacje multimedialne.
6. Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek.
7. Gry dydaktyczne.
8. Quizy tematyczne, konkurs wiedzy.

CZAS TRWANIA I ZASIĘG PROJEKTU
Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziałach Pneumonologii, Kardiologii, w Uniwersyteckim Szpitalu nr 1 na Oddziale Chirurgii i Kliniki Psychiatrii oraz w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno – Zakaźnym. Realizacja założeń planowana jest od 04 listopada do 16 listopada 2019 r. oraz od 27 kwietnia do 09 maja 2020 r.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
1. różnorodne środki plastyczne, materiały zdobnicze,
2. komputery,
3. albumy z ilustracjami,
4. wzory i szablony,
5. gry dydaktyczne.

EWALUACJA I PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU
1. Quiz tematyczny.
2. Wystawa wykonanych kotylionów i mundurów wojska polskiego.

Autorzy projektu:   Beata Kocoń, Małgorzata Sakowska, Marta Kozłowska, Katarzyna Lewandowska