Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2019/2020

powrót

Podsumowanie projektu "Oblicza tolerancji"

„Nie musimy akceptować cudzych przekonań... ale musimy akceptować prawo innych do ich posiadania.”
Jodi Picoult

W dniach 07.10. – 11.10.2019 r. w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziałach Pneumonologii, Kardiologii, Reumatologii i Neurologii, a także w Uniwersyteckim Szpitalu nr 1 na Oddziale Gastroenterologii, Chirurgii oraz w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno – Zakaźnym realizowany był projekt edukacyjny pt. „Oblicza tolerancji”.

Celem głównym projektu było poznanie różnego oblicza słowa tolerancja. Podczas pozalekcyjnych zajęć wychowawczych uczniowie wyszukiwali w Internecie informacji na temat tego czym jest tolerancja, jej rodzajów, jakie są przyczyny i przejawy nietolerancji w dzisiejszych czasach oraz czym są stereotypy i uprzedzenia wobec różnych grup społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na działalność plastyczną dzieci – stworzone zostały m.in. mapy myśli, drzewka tolerancji czy plakaty zachęcające do bycia tolerancyjnym wobec innych ludzi. Wszystkie prace dzieci zostały wyeksponowane na wystawie w holu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.Temat tolerancji przewijał się również w przedstawianych prezentacjach multimedialnych, grach dydaktycznych oraz quizach, zagadkach i krzyżówkach. Uczniowie bardzo chętnie rozmawiali o własnych doświadczeniach bycia tolerowanym lub nie w środowisku szkolnym oraz najbliższym otoczeniu.

opracowała Katarzyna Lewandowska